Tầm nhìn GIÁ TRỊ 1

Tầm nhìn

Trao quyền cho mọi người thông qua tri thức, công nghệ và kỹ năng cần thiết vì một tương lai bền vững.

GIÁ TRỊ

Hợp tác: Phối hợp với các đối tác để cùng phát triển chương trình và cung cấp dịch vụ nhằm giải quyết những thách thức mà người dân trong khu vực đang đối mặt.

Truyền cảm hứng: Khát khao mang lại một tương lai bền vững và hiện thực hóa mong muốn, thông qua đó, truyền cảm hứng cho mọi người cùng hành động.

Tiên phong: Đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng hành cùng những con người dám nghĩ, dám làm nhằm giải quyết hiệu quả những thách thức trong bối cảnh toàn cầu hóa, tạo cơ hội và chân giá trị cho mọi người.

Chính trực: Tận tâm với công việc và quan tâm tới danh tiếng - không thỏa hiệp để ảnh hưởng đến đạo đức, giá trị và sự chuyên nghiệp, lấy trách nhiệm cá nhân và sự đánh giá sáng suốt làm giá trị cốt lõi cho các hoạt động.