TRAO QUYỀN ĐỂ HIỆN THỰC HÓA GIẤC MƠ

Kenan Foundation Asia tin tưởng vào một thế giới mà mọi người đều có quyền xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và cộng đồng của họ. Tại Thái Lan và trong khu vực, chúng tôi làm việc mỗi ngày để truyền cảm hứng cho sinh viên, giúp đỡ phát triển những người có kỹ năng và những nhà lãnh đạo tài năng bằng cách trao cho họ kiến thức, công nghệ và những kỹ năng cần thiết cho một tương lai tốt đẹp hơn. Cho dù đó là doanh nhân, chủ doanh nghiệp nhỏ, giáo viên, sinh viên, lãnh đạo cộng đồng hay những nhà quản lý phi lợi nhuận, chúng tôi đều thực hiện các hoạt động phù hợp, hấp dẫn để đào tạo, huấn luyện và trang bị cho họ để họ có thể đạt được ước mơ của mình.

CÁC GIÁ TRỊ NỔI BẬT

  • Hợp tác: Phối hợp với các đối tác để cùng phát triển chương trình và cung cấp dịch vụ nhằm giải quyết những thách thức mà người dân trong khu vực đang đối mặt.
  • Truyền cảm hứng: Khát khao mang lại một tương lai bền vững và hiện thực hóa mong muốn, thông qua đó, truyền cảm hứng cho mọi người cùng hành động.
  • Tiên phong: Đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng hành cùng những con người dám nghĩ, dám làm nhằm giải quyết hiệu quả những thách thức trong bối cảnh toàn cầu hóa, tạo cơ hội và giá trị cho mọi người.
  • Chính trực: Tận tâm với công việc và coi trọng danh dự - không làm tổn hại đến đạo đức, giá trị và sự chuyên nghiệp; lấy trách nhiệm cá nhân và sự đánh giá sáng suốt làm giá trị cốt lõi cho các hoạt động.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI ĐẠT ĐƯỢC TẦM NHÌN CỦA MÌNH

  • Sử dụng các phương pháp quốc tế tốt nhất đã được kiểm chứng và điều chỉnh chúng phù hợp với bối cảnh địa phương để truyền cảm hứng cho sinh viên, giúp đỡ phát triển những người có kỹ năng và những nhà lãnh đạo mạnh mẽ.
  • Thực hiện các hoạt động thực hành, thú vị, hấp dẫn nhằm thúc đẩy khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ, chuyển đổi nền giáo dục và xây dựng cộng đồng bền vững.
  • Thiết lập các quan hệ đối tác xuyên biên giới nhằm tăng cường sự hợp tác giữa các bên liên quan trong chính phủ, khu vực tư nhân, giới học giả và xã hội dân sự.