Khu vực ASEAN đang đứng trước cơ hội và thách thức trong tăng trưởng kinh tế. Trong khi các quốc gia đã đạt được một số tiến bộ ở cấp độ vĩ mô, sự khác biệt về văn hóa và khoảng cách giàu nghèo vẫn có xu hướng gia tăng trong từng quốc gia và giữa các quốc gia. Di cư từ nông thôn ra thành thị càng nhiều thì nhu cầu việc làm ở thành thị ngày càng cao và vấn đề cấp bách cần giải quyết là đảm bảo cộng đồng nông thôn không bị bỏ rơi.

Tổ chức Kenan đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, tạo cơ hội việc làm, tăng cường hợp tác kinh tế, hỗ trợ kinh doanh và hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Chúng tôi hợp tác với các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp để xây dựng môi trường kinh tế mạnh mẽ và bền vững góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Năng lực của chúng tôi về tư vấn và chương trình hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân, từ việc nâng cao năng lực cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ đến việc hỗ trợ chính sách cho các cơ quan cấp chính phủ và khu vực.


 

Bạn có thể làm gì?

  1. Tìm hiểu thêm về Tổ chức Kenan bằng cách theo dõi các bản tin của chúng tôi.
  1. Kết nối với chúng tôi qua mạng xã hội.
  1. Cùng Tổ chức Kenan xây dựng một tương lai bền vững bằng cách quyên góp ngay hôm nay.

Beneficiary Story

Năng lực cạnh tranh trong kinh doanh 1

Mr. Darren Buckley

Country Head and Citi Country Officer, Citibank, N.A.