Trao quyền cho người trung niên và cao tuổi chuẩn bị cho cuộc sống hưu trí tích cực hơn

Vấn đề lão hóa đang ngày càng được quan tâm ở Thái Lan do có khả năng gây mất ổn định cho các bộ phận lớn trong xã hội. Trong vòng một thập kỷ tới, cứ 5 công dân Thái Lan sẽ có hơn một người từ 60 tuổi trở lên, khiến đất nước trở nên “siêu già” và dẫn đến một loạt thách thức về kinh tế và chăm sóc sức khỏe. Kenan đã xác định việc thúc đẩy một xã hội già hóa lành mạnh là một trong những thách thức chính cần giải quyết ở Thái Lan.

Kenan đã thành công trong việc triển khai mô hình Thế hệ già hóa tiếp theo trong 4 năm qua tại Thái Lan. Mô hình tập trung vào việc cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, đảm bảo tài chính, cơ hội việc làm, và thúc đẩy học tập suốt đời cho lứa tuổi trung niên và cao niên bằng cách xây dựng năng lực của các tác nhân thay đổi trong cộng đồng.

TÌm hiểu thêm về dự án của chúng tôi

Chương trình NextGen của Tổ chức Kenan

Retirement planning asian family

ĐẢM BẢO TÀI CHÍNH

Nâng cao hiểu biết về tài chính và thay đổi hành vi để lập kế hoạch hưu trí và tiết kiệm

healthy aging woman asian

GIÀ HÓA KHỎE MẠNH

Cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của những người trung niên và cao niên

NextGen lão hóa 1

VIỆC LÀM VÀ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Tạo cơ hội việc làm thông qua đào tạo lại kỹ năng và tinh thần kinh doanh

NextGen lão hóa 2

TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT SỐ

Giới thiệu các công nghệ để hỗ trợ sinh kế và xây dựng năng lực đọc viết kỹ thuật số của người cao niên

NextGen lão hóa 3

MẠNG LƯỚI CÁC CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU

Kenan thu hút sự tham gia của một nhóm các chuyên gia có năng lực cao, có kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc về sức khỏe cộng đồng, tài chính và việc làm

NextGen lão hóa 4

MẠNG LƯỚI MẠNH MẼ Ở CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Kenan đã làm việc chặt chẽ với các tác nhân thay đổi, bao gồm cả các tình nguyện viên y tế, trong hơn ba năm. Chúng tôi hiểu các giới hạn và nhu cầu của mỗi cộng đồng

NextGen lão hóa 5

TÍNH MINH BẠCH VÀ CÁCH TIẾP CẬN DỰA TRÊN CHỨNG CỨ

Kenan cam kết tính minh bạch của dự án. Chúng tôi xây dựng báo cáo thực hiện dự án để minh họa tác động của dự án và kết quả tài chính

Liên hệ với chúng tôi

Vấn đề lão hóa đang ngày càng được quan tâm ở Thái Lan do có khả năng gây mất ổn định cho các bộ phận lớn trong xã hội. Trong vòng một thập kỷ tới, cứ 5 công dân Thái Lan sẽ có hơn một người từ 60 tuổi trở lên, khiến đất nước trở nên “siêu già” và dẫn đến một loạt thách thức về kinh tế và chăm sóc sức khỏe. Kenan đã xác định việc thúc đẩy một xã hội già hóa lành mạnh là một trong những thách thức chính cần giải quyết ở Thái Lan.