BAN LÃNH ĐẠO

Kenan board

Tổ chức Kenan Foundation Asia được điều hành bởi Ban Lãnh đạo bao gồm các học giả hàng đầu, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các cựu quan chức chính phủ.

Executive Committee

KENAN BOARD OF TRUSTEES 1

Chairperson, Kenan Foundation Asia Khunying Jada Wattanasiritham, one of Thailand's leading bankers, was a founding trustee of the Kenan Foundation Asia in 1996 and was appointed as Chairperson of the Board of Trustees and the Executive Committee in July 2014.

KENAN BOARD OF TRUSTEES 2

President, Kenan Foundation Asia Piyabutr Cholvijarn, President and Vice Chairman of Kenan Foundation Asia, has served with distinction in the finance and banking industry and in a variety of important government posts.

KENAN BOARD OF TRUSTEES 3

Mr. W. Charles Blocker has served as a trustee and member of the Executive Committee of the Kenan Foundation Asia since 2007.

KENAN BOARD OF TRUSTEES 4

John “Jack” D. Kasarda is the Director of the Center for Air Commerce at The University of North Carolina’s (UNC) Kenan Institute of Private Enterprise and a longtime member of the Kenan Foundation Asia Executive Committee.

KENAN BOARD OF TRUSTEES 5

Khunying Kasama Varavarn is a former Permanent Secretary of State for Education under the Thailand Ministry of Education, who has served on the Kenan Executive Committee and Board of Trustees since 2013.

KENAN BOARD OF TRUSTEES 6

Dr. Chadamas Thuvasethakul is the Executive Vice President of the National Science and Technology Development Agency and a member of the Kenan Executive Committee since 2007.

KENAN BOARD OF TRUSTEES 7

Dr. Varakorn Samakoses is a widely known economist and educator who has served as Deputy Minister of Education and as a university president.

KENAN BOARD OF TRUSTEES 8

Dr. Supavud Saicheua has served as Managing Director and Head of Research at Phatra Securities PCL since August 2002. From February to September 2001, he was an advisor to the Minister of Finance.

KENAN BOARD OF TRUSTEES 9

Mr. Pradap Pibulsonggram is currently the adviser to the ASEAN Department, Ministry of Foreign Affairs and a member of the Monitoring and Evaluation Committee for the Integration Logistics Research Project, a joint project conducted by the National Research Council (NRCT) and the Thailand Research Fund (TRF).

KENAN BOARD OF TRUSTEES 10

Executive Director, Kenan Foundation Asia As the Executive Director of Kenan Foundation Asia, Richard Bernhard has over twenty years of experience in managing multi-sector programs that bring together the private sector, government, NGOs and local communities to address key development needs in the Greater Mekong Subregion (GMS).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngài Anand Panyarachun
Cựu Thủ tướng Thái Lan, Chủ tịch danh dự và Người sáng lập Tổ chức Kenan

Bà Khunying Jada Wattanasiritham
Chủ tịch Quỹ Kenan Châu Á, Giám đốc Độc lập Ngân hàng Thương mại Siam

Ngài Piyabutr Cholvijarn
Chủ tịch Tổ chức Kenan, Cựu Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Thái Lan

Tiến sĩ Supavud Saicheua
Giám đốc điều hành Phatra Securities PCL

Ông W. Charles Blocker
Giám đốc điều hành IC Partners Limited (Thái Lan)

Tiến sĩ Chadamas Thuvasethakul
Phó Giám đốc Điều hành Cơ quan Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Ông Owen Gwyn
Chủ tịch GEOCORP

Ông Gregory W. Brown
Giám đốc Viện Doanh nghiệp Tư nhân Frank Hawkins Kenan, Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill

Tiến sĩ Varakorn Samakoses
Cựu Thứ trưởng Bộ Giáo dục Thái Lan

Tiến sĩ Woraphat Arthayukti
Chủ tịch Northern Gulf Petroleum Pte. Ltd.

Ông M.L. Puntrik Smiti
Cựu Bí thư Thường trực Bộ Lao động Thái Lan

Tiến sĩ Peter Coclanis
Giám đốc, Viện Nghiên cứu Toàn cầu, Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill

Bà Khunying Kasama Varavarn
Ủy viên Hội đồng Nhà nước

Tiến sĩ John D. Kasarda
Giám đốc Trung tâm Thương mại Hàng không, Trường Kinh doanh Kenan-Flagler, Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill

Ông Pradap Pibulsongkram
Cố vấn cho Điều phối viên Quốc gia về Kết nối ASEAN

Ông Richard Bernhard (Nghị viên dựa chức)
Giám đốc điều hành Quỹ Kenan Châu Á