Quan hệ đối tác chiến lược của Kenan với các tổ chức song phương và đa phương được triển khai ngay khi Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Thái Lan (TICA) sáng lập Tổ chức Kenan - một tổ chức có khả năng duy trì và thúc đẩy hợp tác phát triển giữa hai quốc gia. Kể từ đó, chúng tôi đã làm việc với rất nhiều cơ quan chính phủ và liên chính phủ như: USAID, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Quỹ Toàn cầu, Liên Hiệp Quốc, ASEAN, APEC và Ủy ban Châu Âu để nâng cao năng lực về phát triển kinh tế, giáo dục, dân sự, và y tế cộng đồng tại khu vực Đông Nam Á.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn, quản lý dự án, đào tạo và nghiên cứu mang tầm quốc tế cho các đối tác đa phương và song phương. Với văn phòng tại địa phương, chúng tôi mang đến sự kết hợp độc đáo giữa kinh nghiệm quốc tế và tri thức theo đặc thù văn hóa vào các chương trình và hợp tác trong khu vực Đông Nam Á.

Chúng tôi nâng cao hiệu quả của việc thực hiên chương trình thông qua cách tiếp cận sáng tạo, tập trung vào quản trị, xây dựng thể chế, bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, phát triển thanh niên và huy động sự tham gia của khu vực tư nhân. Những chiến lược này là nền tảng định hướng cho các hoạt động của chúng tôi, từ việc phát triển chương trình giáo dục STEM và kiến thức tài chính, cho tới việc nâng cao năng lực của các tổ chức xã hội và quản trị tốt.

Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi biết vận dụng sáng tạo các công cụ phát triển đa dạng để cung cấp các chương trình có kế hoạch và hiệu quả, bao gồm việc phân tích các bên liên quan, nghiên cứu hành động, thay đổi hệ thống, đào tạo, nâng cao năng lực đối tác, tổ chức hội thảo hội nghị, phát triển chuỗi giá trị và cụm kinh doanh và truyền thông thay đổi hành vi.


Tìm hiểu thêm về công việc của chúng tôi

Hợp tác với chúng tôi – Tổ chức quốc tế 1

Competitiveness in business

Hợp tác với chúng tôi – Tổ chức quốc tế 2

Education Reform

Hợp tác với chúng tôi – Tổ chức quốc tế 3

Healthy Society

Hợp tác với chúng tôi – Tổ chức quốc tế 4

Sustainable Community

Hợp tác với chúng tôi – Tổ chức quốc tế 5

Aging society

Câu chuyện của những người thụ hưởng

Hợp tác với chúng tôi – Tổ chức quốc tế 6

Ms. Nichanun Puangpipat

Teacher, Wat Sukhantharam School, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Hợp tác với chúng tôi – Tổ chức quốc tế 8

Ms. Tarinee Konrum

Student, Wat Sukhantharam School, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Hợp tác với chúng tôi – Tổ chức quốc tế 10

Ms. Napapat Pimdee

Science Teacher, Mancha Suksa School, Mancha Khiri District, Khon Kean

Hợp tác với chúng tôi – Tổ chức quốc tế 12

Mrs. Nanyana Janpetch

Math Teacher, Municipality School 2, Ban Sadao, Ban Sadao, Songkhla Province