Nếu bạn muốn phát triển cộng đồng vững mạnh, thì tốt hơn bạn là nên đầu tư vào những người lãnh đạo cộng đồng. Cho dù đó là một cộng đồng các nhà giáo dục, một cộng đồng địa phương, một tổ chức xã hội dân sự hay một nhóm sinh viên, sự thay đổi sẽ không thể duy trì nếu các nhà lãnh đạo không biết cách dẫn dắt.

Công việc của Kenan nhằm phát triển các nhà lãnh đạo trên mọi lĩnh vực, với việc tập trung vào đào tạo và huấn luyện không chỉ là truyền cảm hứng cho những người xung quanh mà còn giúp huy động và quản lý những người họ đang dẫn dắt nhằm đạt được mục tiêu của họ. Từ chương trình đánh giá giúp các nhà lãnh đạo hiểu rõ phong cách lãnh đạo của họ, đến các hoạt động và đào tạo phù hợp được thiết kế để nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý, các chương trình lãnh đạo toàn diện của Kenan đang nỗ lực nhằm xây dựng thế hệ lãnh đạo mạnh mẽ kế tiếp, giúp giải quyết các thách thức phát triển ở địa phương, quốc gia và khu vực.

Strong leadership community thailand

ĐỂ PHÁT TRIỂN THẾ HỆ LÃNH ĐẠO MẠNH MẼ KẾ TIẾP

Lãnh đạo Thanh niên: Không bao giờ là quá sớm để dẫn đầu. Cho dù ở các cộng đồng xung đột ở vùng Cực Nam của Thái Lan hay ở các vùng nông thôn đang đối mặt với quá trình đô thị hóa, Kenan đào tạo những người trẻ tuổi để phát huy khả năng lãnh đạo chưa được khai thác của họ và trao cho họ quyền phụ trách các sáng kiến phát triển cộng đồng của riêng họ. Những nhà lãnh đạo trẻ này có khả năng tuyệt vời trong việc kết nối các nhóm đối địch, thúc đẩy sự đoàn kết trong cộng đồng và nuôi dưỡng hy vọng ở những nơi thật sự cần thiết.

Lãnh đạo Nhà trường: Những nhà lãnh đạo mạnh mẽ là động cơ thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong toàn trường. Bằng cách trao cho các nhà lãnh đạo trường học các công cụ cần thiết để hỗ trợ giáo viên khi họ đưa các phương pháp thực hành có ảnh hưởng lớn vào lớp học, Kenan giúp cho việc chuyển đổi giáo dục trở nên khả thi. Dù ở cấp trung học hay dạy nghề, việc có những nhà lãnh đạo tài ba là điều cần thiết để truyền cảm hứng cho giáo viên và nuôi dưỡng “những học sinh thông minh”.

Các nhà lãnh đạo xã hội dân sự: Các tổ chức xã hội dân sự cần những nhà lãnh đạo mạnh mẽ để thực hiện công việc quan trọng như cung cấp các dịch vụ cần thiết cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Kenan cung cấp cho những nhà lãnh đạo này các kỹ năng lãnh đạo và quản lý cần thiết giúp họ duy trì hoạt động của mình, huy động nhân lực và đối thoại hiệu quả với những người ra quyết định. Bằng cách áp dụng các kỹ năng học được từ khóa đào tạo của Kenan, các nhà lãnh đạo xã hội dân sự có khả năng hoạt động trong lĩnh vực nâng cao quyền của phụ nữ, vận động cải thiện tiêu chuẩn lao động và cung cấp các dịch vụ y tế công cộng thiết yếu cho những đối tượng bị bỏ rơi.

Các lãnh đạo cộng đồng: Trong thế giới ngày càng toàn cầu hóa của chúng ta, các cộng đồng địa phương thường xuyên bị bỏ lại phía sau. Có các nhà lãnh đạo địa phương mạnh mẽ là rất quan trọng để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều nhận được sự hỗ trợ và dịch vụ cần thiết để theo đuổi ước mơ của họ. Để giúp cộng đồng vượt qua nhiều thách thức, từ dịch sốt rét bùng phát đến khó khăn về kinh tế, Kenan cung cấp chương trình phù hợp để trao quyền cho các nhà lãnh đạo địa phương những kỹ năng cần thiết để thúc đẩy sự đoàn kết, khả năng phục hồi và tính bền vững tại các cộng đồng trên toàn khu vực.