Là đơn vị sáng lập ra Tổ chức Kenan, Chính phủ Thái Lan đóng một vai trò quan trọng và là nhà tài trợ lâu năm cho các dự án và sáng kiến phát triển quan trọng nhất. Kenan có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, tin cậy và lâu dài với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Thái Lan và các bộ ngành chủ chốt trong Chính phủ Thái Lan, bao gồm Bộ Thương Mại, Bộ Công nghiệp, Bộ Giáo dục, Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Lao động.

Tổ chức Kenan hợp tác với các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp nhà nước Thái Lan để triển khai nhiều dự án phát triển nhằm đóng góp vào các mục tiêu phát triển của quốc gia. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu sâu và phân tích các bên liên quan để tư vấn cho Chính phủ về chính sách giáo dục STEM, doanh nghiệp vừa và nhỏ, luật sở hữu trí tuệ và xúc tiến đầu tư. Ngoài ra, chúng tôi làm việc chặt chẽ với nhiều cơ quan chính phủ để thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp xã hội. Cùng với các cơ quan này, chúng tôi nâng cao năng lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, cụm công nghiệp, và các doanh nhân về mọi lĩnh vực từ xây dựng kế hoạch kinh doanh, viết đề xuất kinh doanh đến tiếp thị kinh doanh, kết nối kinh doanh, đến kiến thức tài chính và đàm phán.


Tìm hiểu thêm về công việc của chúng tôi

Hợp tác với chúng tôi – Chính phủ Thái Lan 1

Competitiveness in business

Hợp tác với chúng tôi – Chính phủ Thái Lan 2

Education Reform

Hợp tác với chúng tôi – Chính phủ Thái Lan 3

Healthy Society

Hợp tác với chúng tôi – Chính phủ Thái Lan 4

Sustainable Community

Hợp tác với chúng tôi – Chính phủ Thái Lan 5

Aging society

Câu chuyện của những người thụ hưởng

Hợp tác với chúng tôi – Chính phủ Thái Lan 6

Ms. Nichanun Puangpipat

Teacher, Wat Sukhantharam School, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Hợp tác với chúng tôi – Chính phủ Thái Lan 8

Ms. Tarinee Konrum

Student, Wat Sukhantharam School, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Hợp tác với chúng tôi – Chính phủ Thái Lan 10

Ms. Napapat Pimdee

Science Teacher, Mancha Suksa School, Mancha Khiri District, Khon Kean

Hợp tác với chúng tôi – Chính phủ Thái Lan 12

Mrs. Nanyana Janpetch

Math Teacher, Municipality School 2, Ban Sadao, Ban Sadao, Songkhla Province