Dự án Phát triển Kỹ năng Cá nhân cho Nhân viên Chăm sóc Khách hàng tại Việt Nam 1

Dự án Phát triển Kỹ năng Cá nhân cho Nhân viên Chăm sóc Khách hàng tại Việt Nam

Diageo (July 2015-June 2016)

Hiểu được tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp cá nhân trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, Diageo và Tổ chức Kenan đã phối hợp thực hiện Dự án Phát triển Kỹ năng Cá nhân cho Nhân viên Chăm sóc Khách hàng tại Việt Nam – một phần trong chương trình “Plan W – Trao quyền cho phụ nữ thông qua đào tạo” của Diageo tại Châu Á Thái Bình Dương. Dự án đã tập huấn cho nữ nhân viên ngành khách sạn về các kỹ năng cá nhân như kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và giao tiếp, nhằm cải thiện khả năng thực hiện công việc và nâng cao nhận thức về nạn quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Lao động nữ chiếm đa phần trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng tại Việt Nam và cũng là nhóm người dễ bị lạm dụng hoặc bị phân biệt đối xử. Để thay đổi thực trạng này, Tổ chức Kenan và Diageo đã phối hợp với nhiều khách sạn lớn ở Hà Nội nhằm cung cấp cho nữ nhân viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để xác định và đối mặt với sự quấy rối và phân biệt đối xử tại nơi làm việc. Với những kỹ năng cá nhân đã được tập huấn, các nữ nhân viên đã có thể nâng cao khả năng làm việc và tự tin hơn trong công việc.

Từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2016, dự án đã tổ chức 20 khóa tập huấn cho 712 nữ nhân viên của 12 khách sạn lớn tại Hà Nội. Đánh giá sau tập huấn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong giao tiếp cá nhân của những người tham gia, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống thường ngày.

admin

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *