Lý do các doanh nghiệp hợp tác với Kenan

Các doanh nghiệp muốn mang lại giá trị tối đa cho xã hội sẽ hợp tác cũng Kenan để biến những hoạt động vì trách nhiệm xã hội hiện tại của họ mang tầm đẳng cấp thế giới để đáp ứng môi trường kinh doanh đầy thử thách và phức tạp trong tương lai. Dịch vụ tư vấn của Kenan luôn đáp ứng việc triển khai mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời, đảm bảo những tác động thực tế trong dự án phát triển. Hơn thế nữa, mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các chính phủ trong khu vực để đảm bảo nỗ lực của doanh nghiệp đều được chính phủ ghi nhận và phù hợp với kế hoạch phát triển quốc gia. Thương hiệu của doanh nghiệp ngày càng được khẳng định thông qua các hoạt động truyền thông và diễn đàn quốc tế do Tổ chức Kenan thực hiện. Kết quả: đầu tư xã hội hiệu quả hơn, quan hệ đối tác khăng khít hơn và một hình ảnh doanh nghiệp năng động hơn.


Tìm hiểu thêm về công việc của chúng tôi

Hợp tác với chúng tôi – Doanh nghiệp 1

Competitiveness in business

Hợp tác với chúng tôi – Doanh nghiệp 2

Education Reform

Hợp tác với chúng tôi – Doanh nghiệp 3

Healthy Society

Hợp tác với chúng tôi – Doanh nghiệp 4

Sustainable Community

Hợp tác với chúng tôi – Doanh nghiệp 5

Aging society

Câu chuyện của người hưởng lợi

Hợp tác với chúng tôi – Doanh nghiệp 6

Ms. Nichanun Puangpipat

Teacher, Wat Sukhantharam School, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Hợp tác với chúng tôi – Doanh nghiệp 8

Ms. Tarinee Konrum

Student, Wat Sukhantharam School, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Hợp tác với chúng tôi – Doanh nghiệp 10

Ms. Napapat Pimdee

Science Teacher, Mancha Suksa School, Mancha Khiri District, Khon Kean

Hợp tác với chúng tôi – Doanh nghiệp 12

Mrs. Nanyana Janpetch

Math Teacher, Municipality School 2, Ban Sadao, Ban Sadao, Songkhla Province