Xã hội tuổi thọ cao khỏe mạnh Pfizer

Pfizer August 2016 July 2019
Tháng 8 năm 2016, Tổ chức Kenan và Quỹ Pfizer Thái Lan đã khởi động dự án Xã hội Tuổi thọ cao Khỏe mạnh Pfizer – một sáng kiến kéo dài ba năm nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến sự thay đổi

Read More