Dự án Khởi nghiệp Kinh doanh Dành cho Thanh niên – Microsoft

Microsoft Corporation (2015-2015)
Tại Việt Nam, nhu cầu nhân lực trong ngành kinh doanh công nghệ rất lớn trong khi số lượng sinh viên học nghề đáp ứng được cả kỹ năng kinh doanh và chuyên môn lại không đủ. Do thiếu kỹ năng chuyên môn, những người trẻ đánh

Read More