Dự án Khởi nghiệp Kinh doanh Dành cho Thanh niên – Microsoft

Microsoft Corporation (2015-2015)
Tại Việt Nam, nhu cầu nhân lực trong ngành kinh doanh công nghệ rất lớn trong khi số lượng sinh viên học nghề đáp ứng được cả kỹ năng kinh doanh và chuyên môn lại không đủ. Do thiếu kỹ năng chuyên môn, những người trẻ đánh

Read More

Xã hội tuổi thọ cao khỏe mạnh Pfizer

Pfizer August 2016 July 2019
Tháng 8 năm 2016, Tổ chức Kenan và Quỹ Pfizer Thái Lan đã khởi động dự án Xã hội Tuổi thọ cao Khỏe mạnh Pfizer – một sáng kiến kéo dài ba năm nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến sự thay đổi

Read More