KẾT NỐI KHU VỰC ASEAN THÔNG QUA THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ: ACTI SME 1

KẾT NỐI KHU VỰC ASEAN THÔNG QUA THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ: ACTI SME

USAID / Nathan Associates (August 2013-September 2018)

Từ tháng 6 năm 2013, Tổ chức Kenan đã thực hiện hợp phần doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trong khuôn khổ dự án Kết nối khu vực ASEAN thông qua Thương mại và Đầu tư (ACTI) do USAID tài trợ, dưới sự lãnh đạo của Công ty Nathan Associates.

USAID-ACTI là một dự án 5 năm được thiết kế để tăng cường sự tham gia và hợp tác kinh tế giữa các nước ASEAN và Hoa Kỳ. Với việc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015, Chính phủ Hoa Kỳ đã gắn các ưu tiên trợ giúp phát triển với việc hỗ trợ hội nhập khu vực. Hợp phần SME tập trung vào việc nâng cao năng lực, tăng cường tiếp cận thị trường và kết nối chuỗi cung ứng, cải tiến công nghệ và hỗ trợ tài chính cho các vấn đề ưu tiên. Trong quá trình này, Tổ chức Kenan đã hợp tác chặt chẽ với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (US-ABC), thuộc Liên minh Doanh nghiệp Hoa Kỳ-ASEAN về  Cạnh tranh SME (Liên minh Doanh nghiệp) để huy động chuyên môn mang tầm quốc tế từ hơn 20 tập đoàn Hoa Kỳ.

Khoảng 4.000 SME và các cá nhân trong khối ASEAN, trong đó hơn một nửa là nữ doanh nhân đã tham gia tập huấn và hoạt động hỗ trợ kỹ thuật do dự án ACTI-SME và Liên minh Doanh nghiệp tiến hành từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 9 năm 2015. Trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 9 năm 2015, 2.165 lãnh đạo SME (trong đó có 1.137 nữ doanh nhân) đã tham gia các hoạt động của dự án ACTI-SME. Các hoạt động này được thực hiện nhằm đề cao vai trò doanh nghiệp nữ và trợ giúp SME tại Campuchia, Myanmar, Lào và Việt Nam – bốn quốc gia phát triển chậm hơn trong khối ASEAN.

Yot