Đổi mới giáo dục 1Giáo dục là vấn đề không thể chờ đợi. Chất lượng giáo dục cần được nâng cao, đồng thời đảm bảo khả năng tiếp cận giáo dục toàn diện cho các nhóm dễ bị tổn thương. Xây dựng các kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21 như tư duy phản biện và giải quyết vấn đề là nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Mặc dù đã có những tiến bộ nhất định, khoảng cách giữa nhân lực có tay nghề và không có tay nghề ngày càng gia tăng, thêm vào đó sự bất bình đẳng vẫn còn tồn tại ở trong và giữa các quốc gia.

Với mong muốn xây dựng một đội ngũ lãnh đạo trẻ, Tổ chức Kenan phối hợp với các nhà giáo dục, cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và công ty đa quốc gia để trang bị cho thanh niên kiến thức và kỹ năng cần thiết. Bằng cách tận dụng phương pháp thực hành dựa trên bằng chứng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chính quy và không chính quy, đặc biệt là cải thiện hiệu quả giảng dạy môn toán và khoa học, chúng tôi cung cấp những phương pháp cải tiến tích cực lâu dài tới sinh viên và các nhà giáo dục để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động cùng sự chuyển đổi thể chế và hệ thống.


Bạn có thể làm gì?

  1. Tìm hiểu thêm về Tổ chức Kenan bằng cách theo dõi các bản tin của chúng tôi.
  1. Kết nối với chúng tôi trên mạng xã hội.
  1. Cùng Tổ chức Kenan xây dựng một tương lai bền vững bằng cách quyên góp ngay hôm nay.

Beneficiary Story

 

Đổi mới giáo dục 2

Mr. Salman Saadat

Country Chairman and General Manager Products, Caltex (Thailand)


CampaignsKhông tìm thấy bài viết nào.