มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียมีความเชื่อเสมอ ว่าทุกคนบนโลกผืนนี้สามารถสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชนที่อาศัยอยู่ได้ เราทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้คนในประเทศไทยและในภูมิภาคนี้ เพื่อสร้างแรงดลใจให้กับกลุ่มเยาวชนนักเรียน สร้างความเชี่ยวชาญให้กับบุคคล และสร้างผู้นำให้เข้มแข็ง