Strong leaders stories (TH), Uncategorized @th

เรื่องราวความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านเยาวชน

ม.ค. 26,2023

ณพบดี กุลมงคล หรือ ภูเก็ต ก้าวขึ้นบนเวทีของสถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ พร้อมความคาดหวังอันแรงกล้า ไมโครโฟนถูกเตรียมไว้พร้อมสำหรับเขาแล้ว และเบื้องหน้าของภูเก็ตก็คือกลุ่มเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่เขาจะต้องเป็นผู้นำในงานครั้งนี้ กิจกรรมนี้เป็นการทดสอบภาวะผู้นำของเขาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เขาเข้าร่วมโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ท่ามกลางเสียงกรอบแกรบของกล่องอาหารเช้าและเสียงคุยเล่นที่ดังก้องไปทั่ว เหล่านักเรียนที่กระตือรือร้นกลุ่มนี้กำลังรอคอยให้วันอันน่าตื่นเต้นเริ่มขึ้นเสียที

แม้จะเป็นนักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ฉลาดเฉลียว ภูเก็ตกลับมุ่งหวังจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดแก่โลก และค้นหาช่องทางที่จะได้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสนใจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเขา ถึงจะมีความปรารถนาอันแรงกล้า ภูเก็ตยังขาดหนทางและโอกาสที่จะศึกษาเรื่องที่สนใจเพื่อจะได้บรรลุเป้าหมายของเขา เมื่อเขาได้ยินเรื่องโครงการ YSEALI เขาไม่รีรอที่จะสมัครเข้าร่วมทันที คณะกรรมการคัดเลือกเห็นศักยภาพความเป็นผู้นำของภูเก็ตอย่างรวดเร็ว และภูเก็ตก็ได้เป็นหนึ่งในผู้ได้รับคัดเลือก 80 คน จากผู้สมัครกว่า 1,300 คน ให้เข้าร่วมเวิร์คช้อป YSEALI Workshop on Economic Engagement in ASEAN (YSEALI Generation: ECommunity!) ซึ่งจัดโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และ Center for Sustainable Development Studies ประเทศเวียดนาม ในการอบรมนี้ภูเก็ตและเหล่าผู้นำเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกมาจากทั่วภูมิภาคได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงว่าความสำเร็จของการทำงานพัฒนานั้นมาจากการทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคีและพลังของเครือข่ายระดับภูมิภาค ภูเก็ตกล่าวว่า “เราพยายามหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน ประสบการณ์ที่ได้จากคีนันทำให้ผมตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือกันในภูมิภาคอาเซียน และการทำงานร่วมกันเพื่อทำให้ประเทศของพวกเราแข็งแกร่งขึ้น

รายงานทั่วไปของสหประชาชาติ เรื่องสถานะของเยาวชนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UN’s Regional Overview: The State of Youth in Asia and the Pacific) กล่าวว่า “เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรว่างงานในภูมิภาคเป็นคนหนุ่มสาว” โครงการ YSEALI Workshop ทำให้ภูเก็ตได้มีโอกาสเรียนรู้ปัญหาและโอกาสของภูมิภาคอาเซียน พร้อมๆ กันกับเหล่าผู้นำในอนาคตจากอีก 9 ประเทศในอาเซียน สำหรับภูเก็ตแล้วการได้พูดคุยกันถือเป็นจุดเปลี่ยนเลยทีเดียว การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์นี้ช่วยเปิดโลกให้ภูเก็ตได้รับรู้มุมมองที่แตกต่างของเยาวชนจากประเทศเพื่อนบ้าน

หลังการอบรมของโครงการ YSEALI ผู้นำเยาวชนแต่ละทีมได้รับมอบหมายให้จัดงานเพื่อแบ่งปันสี่งที่พวกเขาได้เรียนรู้มา ทีมชองภูเก็ตเลือกธีม “พลังเยาวชนกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” พวกเขาคัดเลือกนักเรียน 40 คน จากโรงเรียนกว่า 30 แห่ง ทั่วประเทศไทย (ไกลที่สุดจากจังหวัดเชียงใหม่) วิทยากรรับเชิญ 3 คน จากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – UNESCAP) และจัดเวิร์คช้อปร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา เวิร์คช้อปซึ่งจัดขึ้นที่สถานทูตสหรัฐฯ นี้เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับเพื่อนนักเรียนโดยมีครูเข้ามายุ่งเกี่ยวน้อยที่สุด เป็นการวางพื้นฐานให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้นำเยาวชนในอนาคต ภูเก็ตได้แสดงให้ทุกคนเห็นพลังที่สงบเยือกเย็น และช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จในการวาดภาพ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals – SDGs)” ให้เหล่านักเรียนได้เข้าใจ พวกเขาคาดหวังว่ากลุ่มนักเรียนจะเอาความรู้ใหม่ที่ได้รับไปบอกกับเพื่อนของพวกเขาต่อไป สำหรับก้าวต่อไป ภูเก็ตหวังว่าเยาวชนจะได้มีโอกาสส่งเสียงให้สังคมได้ยิน และ “รู้จักรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเอง” นอกจากนี้เขายังหวังว่า “นักเรียนจำนวนมากขึ้นจะรับรู้ถึงปัญหาสำคัญของภูมิภาค” ด้วยทักษะใหม่ที่ได้เรียนรู้และเพื่อนใหม่ที่ได้รู้จัก ภูเก็ตเชื่อว่าเขาจะสามารถสร้างความฝันของเขาให้เป็นจริงขึ้นมาได้อย่างแน่นอน

YSEALI WORKSHOP

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล