Community, Uncategorized @th

10 เคล็ดลับทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 จากผู้นำเยาวชน YSEALI

ม.ค. 26,2023

มูฮัมมัด อาซาลัน หรือ อลัน มาจากเปอกาโลงัน เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ในจังหวัดชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย ที่นี่เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเมืองแห่งผ้าบาติก หรือผ้าที่ใช้เทคนิคการตกแต่งผ้าที่ซับซ้อนด้วยขี้ผึ้งร้อนและสีย้อม และเมืองนี้ยังเป็นหนึ่งในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO (The UNESCO Creative Cities Network) อลันเพิ่งจะเรียนจบทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงไม่ใช่หน้าใหม่สำหรับกิจกรรมผู้นำเยาวชนในระดับภูมิภาค แต่เขายังไม่เคยมีประสบการณ์จริงกับกิจกรรมที่ส่งผลกระทบในระดับท้องถิ่น และยังไม่เคยเรียนรู้ว่ากิจกรรมบางอย่างสามารถสร้างผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นได้

อลันเชื่อมั่นในศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของอินโดนีเซีย ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นอันมีสีสัน หรือธรรมชาติอันตระการตา “ผมเชื่อว่าการท่องเที่ยวคือเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะช่วยเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย เรามีตั้งแต่ทรัพยากรธรรมชาติ ไปจนถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ยังมีศักยภาพที่จะเติบโตอีกมาก” อลันรอคอยที่จะได้สำรวจศักยภาพการท่องเที่ยวและได้ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับเหล่าผู้นำในอนาคตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ร่วมมือ ประสานงาน และได้เรียนรู้ในที่สุดว่าจะเพิ่มศักยภาพของภูมิภาคเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไร

อลันรู้ว่าเขาจำเป็นต้องก้าวข้ามทฤษฎีทางวิชาการและนำเอาสิ่งที่เขาได้เรียนจากมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติจริง และนี่คือปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้เขาสมัครเข้าร่วมโครงการ YSEALI Workshop on Economic Engagement in ASEAN (YSEALI Generation: ECommunity!) ซึ่งจัดโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และ Center for Sustainable Development Studies ประเทศเวียดนาม มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียได้พัฒนากระบวนการพัฒนาชุมชน โดยพัฒนาศักยภาพของสมาชิกชุมชน เพื่อให้พวกเขาดูแลงานพัฒนาชุมชนของตัวเองได้โดยระบุปัญหา จัดลำดับความสำคัญของปัญหา และสะท้อนปัญหาของชุมชนเองผ่านกิจกรรมชุมชน วิธีการทำงานแบบล่างสู่บนนี้เหมาะสมกับเป้าหมายของอลันโดยธรรมชาติ เมื่อได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 80 คนที่ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จากผู้สมัครกว่า 2,300 คน อลันก็ไม่รีรอที่จะเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น

ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งสำหรับอลัน เพราะเขาเป็นผู้เข้าร่วมโครงการที่อายุน้อยที่สุด แต่อลันก็ได้มีโอกาสทำงานเคียงข้างผู้นำเยาวชนจากทั้ง 10 ประเทศอาเซียน ทีมของอลันพัฒนาโครงการซึ่งมีผลกระทบเชิงบวกที่สำคัญต่อชุมชนที่ได้รับคัดเลือก โดยพัฒนาแพ็คเกจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และปรับปรุงการทำการตลาดออนไลน์ให้กับชุมชนเดตูโซโก ชุมชนเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในหุบเขาเขียวขจี ท่ามกลางสายหมอก และนาข้าวสุดลูกหูลูกตา ต้องขอบคุณความพยายามของเหล่าผู้นำเยาวชน ปัจจุบันชุมชนเดตูโซโกมีแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยทำให้ต้อนรับนักเดินทางสู่ชุมชนได้ง่ายขึ้น อลันได้กล่าวสะท้อนก่อนจบโครงการว่าเขารู้สึก “มีแรงบันดาลใจ” จากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในโครงการ และผลสำเร็จที่ได้รับ

จากแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน ปี 2559 – 2568 ที่กล่าวว่า “การพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวและสินค้าด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ยังคงเป็นความท้าทายสำคัญของอาเซียน” อลันและทีมของเขาได้เริ่มทำงานเพื่อตอบสนองต่อปัญหาระดับภูมิภาคนี้ ผ่านโครงการของพวกเขา

เราขอให้อลันช่วยแบ่งปันเคล็ดลับ 10 ประการ ที่จะช่วยจุดประกายเหล่าผู้นำเยาวชน และนี่คือสิ่งที่อลันแนะนำ

1. ฟัง ฟัง และฟัง
2. กล้าที่จะแตกต่าง
3. การแข่งขันแต่พอสมควร ดีต่อจิตวิญญาณของคุณ
4. หาตัวเปรียบเทียบ
5. เป็นเพื่อนกับผู้คนที่มีภูมิหลังหลากหลาย
6. รู้จักตัวเอง (ศักยภาพ จุดอ่อน จุดแข็ง)
7. ร่วมมือกัน เพราะเมื่อจับมือกัน เราจะแข็งแกร่งขึ้น
8. ประสบการณ์คือครูที่ดีที่สุด
9. เชื่อมั่นในตัวเอง ถ้าคุณไม่เชื่อในตัวเอง คนอื่นจะเชื่อในตัวคุณได้อย่างไร
10. ข้อสุดท้าย…เล่นกีฬาสม่ำเสมอและรักษาสุขภาพให้ดี คุณจะเป็นผู้นำไม่ได้ถ้าคุณป่วย

จากการที่อลันได้ลิ้มรสประสบการณ์จริงเป็นครั้งแรก เสริมพลังด้วยความรู้และทักษะใหม่ที่เขาได้เรียนรู้และพัฒนา อลันตระหนักว่าเขาต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองของอินโดนีเซีย… โปรดร่วมกันแชร์เรื่องราวของอลันเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้นำเยาวชนผู้มีใจรักในงานพัฒนาคนอื่น ๆ

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล