Sustainable business TH, Uncategorized @th

ปั้นฝันผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

ม.ค. 26,2023

ณัฐวุฒิ สุดเกษร (ไอซ์) นักเรียน ปวช.3 วิทยาลัยพาณิชยการบางนา สายการตลาด น้องไอซ์เริ่มจากการทดลองขายคุกกี้ร่วมกับเพื่อนเมื่อชั้นปีที่ 2 ในวิชาการขายออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัย ไอซ์มีความตั้งใจว่าอยากเข้าร่วม “โครงการเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน” เพื่อต่อยอดความรู้ของตัวเอง และอยากแบ่งเบาภาระของครอบครัว โดยไอซ์เล่าว่าในช่วงสถานการณ์โควิดทางบ้านได้รับผลกระทบอย่างหนัก ช่วงแรกๆ แม่ต้องไปทำงานข้างนอก เป็นลูกจ้าง กทม. ฝ่ายกวาดถนน ซึ่งบรรจุได้ยังไม่ถึงปี แต่แล้วคุณแม่ซึ่งเป็นผู้หารายได้หลักในครอบครัวเกิดติดโควิด และยังมีหนี้สินกับทางราชการอยู่ด้วย เมื่อเห็นสถานการณ์ทางบ้านเช่นนี้แล้ว น้องไอซ์ ในฐานะพี่คนโตของบ้าน เลยตัดสินใจทำธุรกิจออนไลน์ขายคุกกี้นิ่มกับเพื่อนต่อจาก ปวช. ปี 2 ซึ่งส่วนตัวการทำขนมก็เป็นสิ่งที่ไอซ์รักอยู่ด้วย ไอซ์อธิบายว่าคุกกี้ของทางร้านจะมีอยู่ 8-10 ไส้ ซึ่งมีความโดดเด่นตรงที่เป็นคุกกี้ไส้เยิ้มไส้ทะลัก และทางร้านมีจุดขายที่เน้นความสะดวก ความสะอาด และความอร่อย

“โครงการเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน” โดยมูลนิธิซิตี้ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานาน มีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้ได้รับการจ้างงานที่มีคุณภาพ ภายใต้ Kenan Micro and SME Academy โครงการได้จัดการอบรมและให้การปรึกษาเพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงการตลาดออนไลน์ใน Facebook และ Line Official Account ไอซ์ได้เล่าความประทับใจกับการอบรมกับโครงการว่า อาจารย์ผู้สอนมีความเป็นกันเองกับนักเรียนมาก อธิบายได้ กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย เขาได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ รวมถึงการสร้างช่องทางการขายสินค้าเพิ่มเติม หลังจากที่ไอซ์ได้ร่วมกิจกรรมกับทางคีนัน เขาได้เพิ่มสินค้าในร้าน เป็นเค้กหน้านิ่ม และยังมีการเปิด Line Official Account เพิ่มขึ้นมา และน้องไอซ์ยังนำความรู้ที่ได้ไปปรับเปลี่ยน ปรับปรุงธุรกิจของเขา ทำให้ธุรกิจดีขึ้นกว่าเดิม มีความน่าสนใจ และสามารถดึงดูดลูกค้าหน้าใหม่ได้มากขึ้นและยังคงลูกค้าเก่าไว้ได้ด้วย ซึ่งกลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค้าที่สำคัญของไอซ์ คือ การจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าสนใจ จากการ นำใช้ความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ ในการปรับปรุงธุรกิจ ไอซ์กับเพื่อนสามารถสร้างกำไรได้เพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยประมาณ 15%

ไอซ์ได้เล่าถึงแผนการในอนาคตว่าเขาตั้งใจจะรับสินค้าจากที่อื่นที่ถูกกฎหมายและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เช่น อาหารคลีน และขนมต่างๆ มาขาย เพราะส่วนตัวไอซ์เป็นคนชอบทานขนมด้วย สุดท้ายนี้ไอซ์ได้ฝากความในใจว่า อยากให้จัดการอบรมแบบนี้ต่อไปให้กับน้องๆ พี่ๆ เพื่อให้พวกเขาได้นำความรู้ไปต่อยอดได้อย่างมีคุณค่าเช่นเดียวกัน

จะเห็นได้ว่า “โครงการเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน”ภายใต้ความร่วมมือ ของ มูลนิธิซิตี้ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีส่วนช่วยสร้างและส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มุ่งพัฒนาธุรกิจและต่อยอดความรู้ด้านการตลาดเดิมในตำราสู่การตลาดยุคใหม่ในโลกความเป็นจริงให้ดียิ่งขึ้นได้ และยังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนรุ่นใหม่และครอบครัวของเขาให้ดีขึ้นได้

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล