Education, Uncategorized @th

เรื่องราวของคุณครูกับการหลุดพ้นจากพันธะหนี้สิน

ม.ค. 26,2023

คุณปิยพร ศิริปรีชาพันธุ์ คุณครูประจำชั้นการศึกษาปีที่5 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความพยายามในการจัดการทางการเงินและพบว่าเธอมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่วงจรของการเป็นหนี้ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ส่งผลระทบต่อผู้คนมากมายในประเทศไทย แม้ว่าจะเผชิญกับอุปสรรคบ้าง แต่คุณปิยพรก็สามารถก้าวออกจากภาวะดังกล่าวและรักษาอิสรภาพทางการเงินเอาไว้ได้

Debt financial literacy teacher money

คุณครูที่ดี จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนและช่วยให้พวกเขาเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพได้ คุณปิยพรในฐานะคุณครูก็ทราบในประเด็นดังกล่าวดี ดังนั้น เมื่อเธอทราบเกี่ยวกับโครงการการวางแผนทางการเงินสำหรับครูของคีนัน ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารออมสินแล้ว เธอจึงลองสวมบทบาทของการเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งและเริ่มก้าวสู่เส้นทางแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเธอได้สารภาพว่า ในตอนนั้นเธอ “ไม่มีความคิดเกี่ยวกับการออมเงินหรือการวางแผนทางการเงินเลย” แต่ในอีกไม่กี่เดือนต่อมา เธอกลับมีความรู้เกี่ยวกับทักษะทางการเงินที่สำคัญ ตั้งแต่การทำบัญชี การออมเงินและการลงทุน

ผลลัพธ์จากการเข้าร่วมโครงการการวางแผนทางการเงินสำหรับครู ทำให้คุณปิยพรมีความพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายทางด้านการเงินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเธอและครอบครัวให้ดีขึ้น “ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เข้าร่วมในโครงการนี้” เธอกล่าว “ฉันเชื่อว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวและผู้คนรอบ ๆ ตัวฉันให้ดียิ่งขึ้นได้” ภายหลังการเข้าร่วมโครงการ คุณปิยพรได้เริ่มนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและสนับสนุนให้คนในครอบครัว ตลอดจนผู้คนในชุมชนปฏิบัติเช่นกัน “ฉันได้พัฒนาความรู้ทางด้านการเงิน และตั้งใจที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าฉันสามารถถ่ายทอดข้อมูลเหล่านี้ให้กับคนอื่น ๆ ได้”

เป็นเวลานานกว่า 15 ปีแล้ว ที่คีนันให้ความช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบปัญหาและขาดโอกาสในชุมชนต่าง ๆ ด้วยการสนับสนุนให้เกิดความรู้ด้านการเงินผ่านการสร้างความเข้มแข็งที่กลุ่มชุมชน เพื่อที่พวกเขาจะได้สามารถบรรลุความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการเงินอย่างเต็มที่ คีนันฯจึงมุ่งส่งเสริมพื้นฐานทางการเงินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบุคคล สุดท้ายนี้ เรื่องราวของคุณปิยพร นอกจากจะทำให้เราได้เรียนรู้ข้อคิดต่าง ๆ เพิ่มขึ้นแล้ว ยังช่วยเพิ่มระดับขีดความสามารถในโครงการเพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพื้นฐานความรู้ด้านการเงินได้อีกด้วย
รัฐบาลมีความพยายามที่จะยกระดับความรู้ทางการเงิน โดยการเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาด้านการเงินลงในหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมปลาย อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนความรู้ทางด้านการเงินนั้น ควรจะเน้นการเข้าถึงเพื่อผู้คนที่มีความต้องการ เพราะการปราศจากซึ่งการวางแผนและการจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้ผู้คนจำนวนมากได้ตกเป็นเหยื่อของวงจรความยากจนและภาระหนี้สินได้
อย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวของคุณปิยพรและวิธีที่ความรู้ทางการเงินสามารถช่วยเธอให้หลุดพ้นจากหนี้สินกันนะคะ

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ การฝึกอบรมความรู้ทางการเงินของคีนันเพิ่มเติม ได้ที่นี่

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล