Sustainable business TH, Uncategorized @th

โมเดลธุรกิจ เครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการ

ม.ค. 26,2023

วันนี้คีนันมีบทความเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) มาฝากผู้อ่านกันนะครับ การพัฒนา SMEs ส่วนใหญ่ก็จะมีการให้เขียนแผนธุรกิจ ซึ่งพอพูดถึงแผนธุรกิจก็กลายเป็นยาขม สำหรับ SMEs เพราะแผนธุรกิจที่ดี ต้องใช้เวลาในการทำค่อนข้างนาน ต้องหาข้อมูลมารอบด้าน มีการวิเคราะห์ SWOT ทำแผนการตลาด แผนการเงิน แผนพัฒนาบุคลากร   แต่มีเครื่องมือหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถสรุปหลักธุรกิจสำคัญใน 1 หน้ากระดาษ A4 ทำให้เราไม่หลงประเด็นหรือคิดหลุดกรอบจากหลักที่ควรจะเป็น ซึ่งเครื่องมือนี้ก็มีชื่อว่า Business Model Canvas (BMC)  ซึ่งมีลักษณะเป็นเทมเพลตสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งหัวข้อหลักออกเป็น 9 ช่อง แต่ละช่องจะช่วยให้เรามองเห็นรายละเอียดในธุรกิจของตัวเอง คราวนี้เรามาลองดูว่า เราจะประยุกต์ใช้ BMC ได้อย่างไร

Planning template small businesses

คุณค่าของสินค้าหรือบริการ (Value Propositions) ส่วนนี้สำคัญที่สุด เราต้องตอบให้ได้ว่าอะไรคือคุณค่าที่จะทำให้ลูกค้าต้องซื้อสินค้าหรือบริการของเรา

กิจกรรมหลัก (Key Activities) ธุรกิจนี้ทำอะไร สิ่งที่ต้องทำเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจนี้ พูดง่ายๆคือเราต้องทำอะไรบ้าง

พันธมิตรหลัก (Key Partners) พาร์ทเนอร์หลักของเรา เช่น supplier หรือคู่ค้าของเราเป็นใครบ้าง

ทรัพยากรหลัก (Key Resource) ทรัพยากรที่จำเป็นของบริษัท รวมทั้ง พนักงานของเราเอง เครื่องจักรที่เรามี เงินทุน ที่ดิน หรือ โรงงานของเรา ฯลฯ

กลุ่มลูกค้า (Customer Segment) ลูกค้าของเราเป็นคนแบบไหน ตลาดมวลชน (Mass Market) หรือตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)  เป็นเรื่องสำคัญมากที่เราต้องคิดให้แตก เพราะจะส่งผลต่อการสื่อสารสินค้าหรือบริการในภายหลัง

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships)  นับเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้เกิด จงรักภักดีต่อแบรนด์ เกิดการซื้อซ้ำและแนะนำต่อไปยังคนอื่นๆ เช่น การมีศูนย์บริการหลังการขาย หรือใช้โซเชียลมีเดีย รับฟังความเห็นลูกค้าและนำไปพัฒนาต่อไป เป็นต้น

ช่องทางการตลาด (Channels) ช่องทางการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มนี้ ช่องทางในซื้อขายหรือส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจคืออะไร แบ่งได้เป็น ต้นทุนคงที่ (fixed cost) เช่น ค่าจ้างพนักงาน   ต้นทุนผันแปร (variable cost) จ่ายมากจ่ายน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ

รายรับ (Revenue Streams) รายได้ของเรามีอะไรบ้าง

เครดิตเนื้อหา www.strategyzer.com

นอกจากนี้คีนันยังมีบทความและแหล่งความรู้ดีๆอีกมากมายให้ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ https://www.kenan-asia.org/resources/

ท่านสามารถติดตามงานด้านการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กของเราได้ที่ www.kenan-asia.org/th/small-business-competitiveness

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล