Kenan, Uncategorized @th

อะไรคือปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันพนักงานที่ทำงานในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

ม.ค. 26,2023

Teamwork, nonprofit

หากเราพิจารณา CV พนักงานของมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย  เราจะพบว่าเกินกว่าครึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และอีกครึ่งหนึ่ง ก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  นอกจากนี้ก็ยังมีพนักงานของเราบางส่วน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและทำงานให้กับองค์กรในด้านงานวิจัยขั้นสูง รวมถึงเนื้อหาด้านเทคนิคเชิงลึกเพื่อใช้เป็นแผนงานพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจองค์กร    ด้วยคุณสมบัติตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น พนักงานกลุ่มนี้ก็ย่อมมีโอกาสสมัครเข้าทำงานกับบริษัทชั้นนำระดับโลกได้อย่างไม่น่ายากมากนัก แต่เหตุใดบุคลากรกลุ่มนี้ จึงเลือกทำงานให้กับองค์กรอย่างมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย บทความนี้จะพาท่านผู้อ่านไปฟังคำตอบจากพนักงานกลุ่มนี้ไปด้วยกัน

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างทักษะที่จำเป็นให้กับคนในสังคม ดังนั้นการสนับสนุนผู้คนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและบรรลุความฝันได้ดั่งที่ตั้งใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ  การทำความเข้าใจว่าอะไรคือพลังขับเคลื่อนให้กับพนักงานมีความภาคภูมิใจในงานที่ทำจะช่วยรักษาความตั้งใจและความผูกพันของพนักงาน ให้คงอยู่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการนำพาความสำเร็จมาสู่องค์กร

จากผลสำรวจของ Qualtrics และ Korn Ferry  ในเรื่องการมีส่วนร่วมของพนักงานในประเทศไทยปี พ.ศ.2563 พบว่า กว่า 64 เปอร์เซ็นต์ ของพนักงานคนไทย เชื่อว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือการที่นายจ้าง เปิดรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน  ปัจจัยสำคัญที่สองคือ องค์กรยอมรับและเห็นความสำคัญของพวกพนักงาน และ พนักงานยังต้องการเห็นความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างแผนกลยุทธ์องค์กรกับหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่ทำ เพื่อให้ตัวเองได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาได้ตรงจุด และเป็นที่ไว้วางใจจากผู้บริหารระดับสูงในองค์กร

สำหรับผลสำรวจความผูกพันของพนักงานในคีนัน ซึ่งจัดทำขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 เป็นต้นมา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันสูงสุดต่อพนักงานที่มีต่อองค์กรคือการมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาสังคมของคีนันให้กับสถานะชน ตามด้วย การได้ทำงานร่วมกับคนที่มีความสามารถสูง ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้และความท้าทายในการทำงานของพนักงาน โดยทั้งสองปัจจัยนี้ก็คือความภาคภูมิใจของตัวพนักงานในงานที่ทำนั่นเอง ซึ่งได้กลายเป็นส่วนสำคัญที่สุดสำหรับพนักงานของคีนัน

จากผลสำรวจดังกล่าว ความภาคภูมิใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะช่วยรักษาพนักงานให้ทำงานกับองค์กรไปนานๆ พนักงานที่ทำงานให้กับองค์กรการกุศลโดยส่วนมากจะให้ความสำคัญกับงานที่ได้ช่วยเหลือสังคม มากกว่าเงินเดือนและผลตอบแทนด้านอื่นๆที่ได้รับ  พนักงานของคีนันส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 25-35 ปี  ซึ่งถือว่าเป็นคนรุ่น Gen Y และ Gen Z   โดยทั่วไปแล้ว คนทั้งสองรุ่นนี้มีทางเลือกและโอกาส ในอาชีพการงานมากกว่ายุคในอดีต เพราะคนในยุคก่อน ส่วนใหญ่ต้องมุ่งเน้นการหางานที่มั่นคงทำเพื่อดำรงชีพและอยู่รอด และจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพนักงานกลุ่มนี้จึงเลือกมาทำงานที่ตนเองมีความภาคภูมิใจในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรอย่างมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

แรงจูงใจสำหรับพนักงานของเราเป็นที่ชัดเจน ซึ่งก็คือการตื่นขึ้นมาในแต่ละวันและมีแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อพัฒนาชีวิตของผู้อื่นให้ดียิ่งขึ้น มีความฝัน และมีพลังเพื่อสานฝันของตนเองให้ประสบผลสำเร็จ

หากเราลองนึกภาพดูว่า ถ้าเราได้มีช่วงเวลาในชีวิตเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตผู้อื่นในสังคม  โลกใบนี้ก็คงมีความงดงามและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีนัน รวมถึงวิสัยทัศน์และค่านิยมของเราที่นี่: www.kenan-asia.org/th/vision-and-values

บทความโดย

คุณ พรลักษณ์ ฉันทจิตปรีชา

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Kenan Foundation Asia

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล