Sustainable business TH, Uncategorized @th

ผู้ประกอบการรุ่นใหญ่ ไม่ไกลเกินฝัน

ม.ค. 26,2023

elderly thai woman fitness

คุณเจนจิรา พลซา (เจน) ปัจจุบันเป็นพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ และเป็นคู่ค้ากับ Unilever Life เธอมีเพจ Facebook ที่มีชื่อว่า “Fit & Healthy By Jane” เพื่อนำเสนอตัวตนของเธอที่เป็นคนรักสุขภาพ พร้อมแบ่งปันเรื่องราวให้กับผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมชมเพจ

คุณเจนมีความเห็นว่า ธุรกิจออนไลน์สามารถเริ่มได้จากธุรกิจเล็ก ๆ และไม่ต้องใช้ต้นทุนมาก ขอเพียงมีใจใฝ่เรียนรู้ กระตือรือร้นที่จะศึกษาข้อมูล มองหาเครื่องทุ่นแรงมาใช้ก็สามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่น ๆ ในตลาดได้ ตัวอย่างเช่น Facebook Business Page ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เธอนำมาใช้วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อการสื่อสารที่ตรงจุด อย่างไรก็ดี การทำธุรกิจออนไลน์ก็ใช่ว่าจะไม่มีความท้าทาย ปัจจุบันคนเริ่มหันมาทำธุรกิจกับบริษัท Unilever Life กันเยอะขึ้น ทำให้คุณเจนต้องพยายามรักษาฐานลูกค้า หมั่นเรียนรู้กลุ่มคนรอบตัว เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างจุดขายให้โดดเด่นท่ามกลางตลาดที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน กระทั่งเธอได้มีโอกาสมาเข้าร่วมโครงการ “GHB Seniors Got Talent” ที่จัดการอบรมโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการและการตลาดออนไลน์ของผู้สูงวัย ซึ่งโครงการนี้ได้ช่วยให้คุณเจนเข้าใจรูปแบบธุรกิจออนไลน์มากขึ้น มาพร้อมกับการอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีสร้างตัวตนในเพจอย่างไรให้น่าสนใจ และเธอยังได้ลองลงมือพัฒนาและวิเคราะห์เพจธุรกิจด้วยตัวเองอีกด้วย

“จริง ๆ แล้วโครงการนี้เป็นการเตรียมพร้อมให้ผู้สูงวัย แต่เรากลับได้มากกว่า เพราะเรามีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านั้น โครงการทำให้เรารู้ว่าในโลกมีอะไรอีกมากที่เรายังไม่ได้เรียนรู้ เลยเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เรามีความฝันอีกครั้ง ไม่ว่าอายุเท่าไร เราก็มีความฝันได้ และเราสามารถทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงได้เสมอ และการที่เรามีความฝันอีกครั้งยังทำให้เราได้พัฒนาตัวเอง ทำให้มีความสุขขึ้นมาก ๆ”

หากมองถึงอนาคต คุณเจนมีความเห็นว่าธุรกิจออนไลน์ต้องอาศัยระยะเวลา รู้จักพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างเทคนิคที่คุณเจนใช้ในเพจธุรกิจของตนเอง คือ การนำเสนอคลิปวิดิโอ ความรู้ และบทความส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ มีทั้งสื่อที่ทำขึ้นมาเองและสื่ออื่น ๆ ที่เธอคิดว่าน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ สิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มจำนวนผู้ติดตามที่มีความสนใจในประเด็นเดียวกันนี้ได้

บางคนมองว่าอายุปูนนี้จะทำธุรกิจหรือเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการก็คงไม่ทัน แต่คุณเจนกลับเห็นต่างว่า ความเป็นจริงแล้วธุรกิจออนไลน์จะเริ่มต้นเมื่อไรก็ได้ตามความสามารถของเรา เพียงวางแผนธุรกิจ แผนการตลาดให้ชัดเจน ปรับทัศนคติ มีความมั่นใจที่จะลงมือทำและกล้าที่จะเปลี่ยน หากเรามีความสุขในชีวิต คนอื่นก็จะมีความสุขไปด้วยจากการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน

“การที่ได้เข้ามาเรียน เข้ามาลองทำ ศึกษาเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจออนไลน์จากโครงการนี้ ทำให้เห็นว่าเราสามารถสร้างรายได้มากกว่างานประจำที่ทำอยู่ อีกทั้งยังทำให้เรามองโลกที่สวยงามมากขึ้น จากการที่เราได้พัฒนาและเปลี่ยนตัวเอง นั่นทำให้ชีวิตดีขึ้นมาก … เราอยากให้ทุกคนลองคิดนอกกรอบ คิดอะไรใหม่ ๆ จากที่เคยทำ ไม่ว่าจะอายุเท่าไร มีเงื่อนไขอะไรในชีวิตก็เปลี่ยนได้ ทั้งคนวัยทำงานไปจนถึงกลุ่มใกล้เกษียณและกลุ่มที่เกษียณอายุงานไปแล้ว ธุรกิจออนไลน์จะเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ให้กับเรา เริ่มเมื่อไหร่ไม่สำคัญ แต่ขอให้เริ่มต้นก็พอ”

นี่ถือเป็นโครงการของคีนันโครงการแรกที่คุณเจนได้เข้าร่วม คีนันรู้สึกซาบซึ้งใจที่งานของเรามีส่วนช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณเจน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเธอจะมีโอกาสเข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะเช่นนี้อีก และก้าวขึ้นเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพในอนาคตอันใกล้

 

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล