Kenan, Uncategorized @th

งานเลี้ยงรับรองประจำปี พ.ศ. 2563

ม.ค. 26,2023

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียขอขอบพระคุณพันธมิตรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียทุกท่านๆที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ทุกท่านๆถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ได้ช่วยให้การดำเนินโครงการต่างๆของมูลนิธิคีนันฯประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสมดั่งวิสัยทัศน์ของเราที่อยากเห็นผู้รับผลประโยชน์สามารถบรรลุฝันได้ดั่งตั้งใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ท่านสามารถรับชมภาพบรรยากาศภายในงานได้ที่นี่

[foogallery id=”22451″]

Share this article

Latest.

“ชีวิตที่ถูกค้นเจอ” ผ่านโครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง

ไม่ใช่เรื่องง่ายในการคาดเ

“ชีวิตที่ถูกค้นเจอ” ผ่านโครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง

ไม่ใช่เรื่องง่ายในการคาดเ

People at Kenan: ดร.วิชัย ลิมปิติกรานนท์

เศรษฐกิจไทยจะก้าวหน้าและพ