Sustainable business TH, Uncategorized @th

แรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้นำเยาวชน : การเดินทางของคนรุ่นใหม่บนเส้นทางแห่งผู้ประกอบการ

ม.ค. 26,2023

Vietnam workshop youth

เหงียน ไท แอง (Nguyen Thai Anh) ฟรีแลนซ์วัย 22 ปี ช่วยดูแลกิจการรับซ่อมจักรยานยนต์ของครอบครัวในอำเภอเล็ก ๆ ชื่อเอียนฟ็อง ตั้งอยู่ในจังหวัดบั๊กนิญ ประเทศเวียดนาม ด้วยความรักที่คุณแองมีต่อครอบครัว ผลักดันให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะขยายกิจการของที่บ้าน ประจวบกับที่คุณแองได้มาเจอกับโครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและสร้างเครือข่ายเยาวชนอย่างโครงการผู้นำเยาวชนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Young Southeast Asian Leader Initiative: YSEALI)” ในตอนนั้นคุณแองรู้สึกตื่นเต้นมาก เขายื่นใบสมัครทันทีโดยไม่ลังเล เพราะตรงกับปณิธานของเขาที่อยากจะพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลง ด้วยแรงผลักดันผนวกกับความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ คุณแองจึงได้เข้ามาเป็นหนึ่งในตัวแทนเยาวชนของโครงการ YSEALI ในที่สุด

หนึ่งในหัวใจหลักของโครงการฯ คือ เสริมทักษะความเป็นผู้นำในเยาวชน และทักษะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ซึ่งนับว่าเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณแองเข้าร่วมโครงการนี้ เพราะเขาเองก็ตระหนักถึงความซับซ้อนของยุคโลกาภิวัตน์และความสำคัญของทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) วันแรกของการฝึกอบรมเน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) โดยตัวแทนเยาวชนได้ทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์และอภิปรายถึงผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมในมิติต่าง ๆ จากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการได้ให้คำแนะนำแก่ตัวแทนเยาวชนในการพัฒนาโปรเจคตน โดยแต่ละโปรเจคต่อยอดจาก 4 ประเด็นสำคัญในยุคโลกาภิวัตน์ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม การศึกษา การดูแลสุขภาพ และการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ

การฝึกอบรมครั้งนี้นับเป็นประสบการณ์อันหาได้ยากยิ่งสำหรับคุณแอง เขาได้พูดถึงช่วงที่ชื่นชอบที่สุดระหว่างทำกิจกรรมไว้ว่า ตัวแทนเยาวชนสามารถพัฒนาโปรเจคของตัวเองได้เต็มที่ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมและทักษะการคิดวิเคราะห์ ในตอนท้าย โครงการที่คุณแองทำร่วมกับเพื่อน ๆ นอกจากจะได้รับคำชื่นชมแล้ว เขายังมีความรู้สึกว่า ตลอดการดำเนินโครงการ ไม่ว่าจะเป็นช่วงอภิปราย ช่วงการพัฒนาทักษะการนำเสนอ หรือช่วงที่เผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ ทุกฝ่ายต่างพร้อมที่จะยื่นมือเข้าช่วยเสมอ

โครงการผู้นำเยาวชนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (YSEALI) ได้เพิ่มขีดความสามารถของเยาวชน กระทั่งพวกเขาปลดล็อกเส้นทางสู่อนาคตที่มั่งคงและสามารถพัฒนาทักษะที่จะเป็นประโยชน์กับพวกเขาในระยะยาวได้ การฝึกอบรมในครั้งนี้ช่วยให้คุณแองเข้าใจโลกธุรกิจมากขึ้นและสามารถนำทรัพยากรท้องถิ่นมาต่อยอดธุรกิจ นอกจากกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้ว ตัวแทนเยาวชนยังได้พบกับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญอย่างคุณเหงียน ทิ วัน (Nguyen Thi Van) และคุณเหงียน ดุย หะ (Nguyen Duy Ha) โดยคุณวันได้ชื่อว่าเป็นคนที่อุทิศตนให้แก่สังคมและวงการงานหัตถกรรม เธอส่งเสริมกลุ่มช่างฝีมือ พร้อมมอบโอกาสในการทำงานให้กับช่างเหล่านั้นในบริษัทของเธอเอง เช่นเดียวกับคุณหะที่เป็นถึงเจ้าของบริษัทด้านโลจิสติกส์และยังเป็นนักลงทุนแถวหน้าในจังหวัดบั๊กนิญอีกด้วย ทั้งสองท่านได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตัวแทนเยาวชนผ่านการแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและการสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม ทั้งสองท่านได้กลายเป็นบุคคลต้นแบบที่คุณแองอยากจะเจริญรอยตามสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต ภายหลังการฝึกอบรม คุณแองมีภาพผู้นำเยาวชนในอุดมคติที่ชัดเจนขึ้น และเต็มเปี่ยมไปด้วยแรงใจที่จะต่อยอดกิจการของครอบครัว

นอกจากการเพิ่มพูนองค์ความรู้และพัฒนาทักษะแล้ว ระหว่างการเข้าร่วมอบรมก็เต็มไปด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นและเปี่ยมล้นมีชีวิตชีวา ซึ่งส่งเสริมให้เหล่าตัวแทนเยาวชนสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น ๆ จนเกิดเป็นเครือข่ายของคนที่มีความคิดอ่านคล้ายคลึงกัน คุณแองเล่าว่าแม้โครงการจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่ความรู้สึกผูกพันยังคงอยู่ในใจ ยิ่งกว่าวันปัจฉิมนิเทศน์สมัยมัธยมปลายเสียอีก จริงอยู่ว่า ตอนที่เริ่มทำความรู้จักกันใหม่ ๆ ต่างคนก็ต่างเขินอาย เก้ ๆ กัง ๆ ไปบ้าง แต่หลังจากได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน ทุกคนก็ค่อย ๆ ทำความรู้จัก กระทั่งกลายเป็นเพื่อนกันในที่สุด แม้จะใช้เวลาด้วยกันเพียงช่วงสั้น ๆ แต่คุณแองเองก็อดคิดถึงสายสัมพันธ์เหล่านั้นไม่ได้ นี่ถือเป็นครั้งแรกที่คุณแองเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ แต่เรามั่นใจมากว่าเขาจะมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการดี ๆ แบบนี้อีกในอนาคต เพราะต่อจากนี้คุณแองคงเดินหน้าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวขึ้นเป็นเจ้าของธุรกิจและพลเมืองที่ดีของโลกในอนาคตอย่างแน่นอน

 

 

 

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล