Community, Uncategorized @th

เส้นทางสู่ร้านกาแฟในฝัน

ม.ค. 26,2023

เมื่อวันอาทิตย์ วันสุดท้ายของสัปดาห์วนกลับมาอีกครั้ง เป็นวันที่คุณณัฐพร หรือ กีต้าร์ เหน็ดเหนื่อยจากการใช้ชีวิตอย่างหนักมาทั้งสัปดาห์ เพราะนอกจากที่เธอเรียนควบคู่ไปกับการทำงานแล้ว กีต้าร์ ยังเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเลี้ยงดูน้องนาวา เด็กชายวัย 3 ขวบอีกด้วย จนบางครั้งแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อน

“ฉันเรียน ทำงาน และเลี้ยงลูกไปด้วย ฉันทำทุกอย่างด้วยตัวเอง” กีต้าร์ หญิงสาววัย 19 ปีกล่าว

ขณะนี้ กีต้าร์กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตกรุงเทพ ฯ.

กีต้าร์กล่าวว่า “ก่อนหน้านี้ฉันไม่มีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาในโรงเรียนดี ๆ ดังนั้น ฉันจึงอยากพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร เพราะว่าฉันอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองในอนาคต”

เมื่อถึงวันอาทิตย์ วันที่เธอสามารถหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้านกับน้องนาวา แม่ และยายของเธอ แต่เธอกลับเลือกที่จะใช้เวลามาเข้าร่วมอบรมกับโครงการฯ เพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ แทน

กีตาร์เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 1 จากทั้งหมด 37 คน ภายใต้โครงการ “เยาวชนสู่มืออาชีพ” ที่ดำเนินการโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับทักษะแม่เลี้ยงเดี่ยวสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะความพร้อมในการทำงานเพื่ออาชีพที่มั่นคงและอนาคตที่ดีขึ้นของกลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เป็นเยาวชน  ผ่านการจัดฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นในด้านต่าง ๆ อาทิ การเขียนประวัติส่วนตัวในการสมัครงานให้น่าสนใจ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการงการเงิน การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน และทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการเตรียมพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน โครงการฯ นี้เป็นส่วนหนึ่งของ “Futuremakers” โดย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเยาวชนทั่วโลก  “Futuremakers” ยังมุ่งเน้นในการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสในประเทศต่าง ๆ ที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้ พัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืน

ในโอกาสครบรอบ 125 ปีของการก่อตั้งธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในประเทศไทย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดจึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ในการดำเนินโครงการ “เยาวชนสู่มืออาชีพ” (Youth to Work) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับกลุ่มเยาวชนไทยสามารถมีงานทำที่มั่นคง

ฉันอยากเปลี่ยนความคิดของคนส่วนใหญ่เกี่ยวกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว” กีตาร์กล่าว “พวกเรามีความสามารถ และทำอะไรได้หลายอย่างมากกว่าที่คนส่วนใหญ่คิด”

กีต้าร์กล่าวว่า บทเรียนที่มีค่าที่สุดที่เธอได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมอบรมทุกวันอาทิตย์ตลอด 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา คือ ทักษะด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดในที่สาธาณะ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่เธอทำ คือ การเขียนบอกเล่าเรื่องราวสั้น ๆ เกี่ยวกับตนเอง และออกมาพูดต่อหน้าเพื่อน ๆ ทุกคน

“ในบางครั้ง ฉันรู้สึกว่ามีอุปสรรคในการสื่อสารกับผู้คนที่อายุมากกว่า บางครั้งฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจพวกเขา” กีตาร์กล่าว

ก่อนหน้านี้ เธอมักจะมีปัญหาในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและคนอื่น ๆ ที่อายุมากกว่า เนื่องจากพี่ ๆ เหล่านั้นมีประสบการณ์ในชีวิตและความคิดที่แตกต่างกัน แต่หลังจากที่เธอได้เข้าร่วมโครงการฯ เธอกล่าวว่าเธอได้เรียนรู้ “วิธีการปรับตัวเข้าหาผู้คนอื่น”

ในวันที่สองและสามของการอบรม จะมุ่งเน้นพัฒนาทักษะเรื่องการทำงานเป็นทีม การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อที่จะสร้างหอคอยจากมาร์ชแมลโลว์และแก้ไขปริศนา

นอกจากนี้ การอบรมทั้ง 4 วันยังได้รับการมีส่วนร่วมจากอาสาสมัครของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และเจ้าหน้าที่ด้านการจัดหางานมืออาชีพ โดยมีบทบาทในการเป็นวิทยากร เพื่อแบ่งปันความรู้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล และเคล็ดลับการออมเงินและการทำงบประมาณทางการเงิน รวมถึงการจัดกิจกรรมจำลองการสัมภาษณ์งาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกฝนทักษะการนำเสนอตนเอง

ในระหว่างสัปดาห์ กีต้าร์ทำงานเป็นบาริสต้าที่ร้านกาแฟในห้างแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความพยายามและความประณีต แต่เธอก็ค้นพบวิธีสร้างสรรค์จากงานที่ทำ ด้วยการทำลาเต้อาร์ตผ่านฟองกาแฟ โดยรูปที่เธอชอบวาดมากที่สุดบนแก้วกาแฟก็คือ ดอกไม้และหัวใจ กีต้าร์รู้สึกว่างานนี้ได้สร้างความภูมิใจให้ตัวเธอเองเป็นอย่างมาก

ตั้งแต่เล็กจนโต กาแฟกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในขีวิตของเธอไปแล้ว เนื่องจากคุณแม่ของเธอผู้ซึ่งเลี้ยงเธอมาด้วยตัวคนเดียวก็เติบโตมาจากการทำงานในร้านกาแฟเช่นกัน และกีตาร์ก็เติบโตมาจากที่นั่น แต่การทำอาชีพบาริสต้าให้รายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูครอบครัว ดังนั้น หลังจากที่เธอเรียนจบ เธอจึงหวังว่าจะสามารถทำงานที่มีความมั่นคงมากขึ้น “ฉันอยากที่จะดูแลลูกชายและครอบครัวของฉันให้ดี และมีเวลาทำกิจกรรมร่วมกับพวกเขามากขึ้น”

เธอมีความฝันที่จะได้เปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเอง โดยเธออยากเปิดร้านโดยใช้ชื่อว่า “คเณศ คอฟฟี่” ซึ่งมากจากการที่เธอนับถือพระพิฆเนศโดยส่วนตัว

ในวันที่สามของการอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการถ่ายภาพบุคคลอย่างมืออาชีพ จากนั้นทุกคนจะต้องวาดภาพตนเองในอนาคตที่คาดหวัง โดยกีตาร์ได้วาดภาพตนเองพร้อมกับรอยยิ้ม พร้อมกับแก้วกาแฟที่มีลาเต้อาร์ตในมือ

“ฉันวาดภาพตัวเองที่ได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟ” เธออธิบายภาพวาดของเธอ

เช่นเดียวกันกับผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ “เยาวชนสู่มืออาชีพ” คนอื่น ๆ กีตาร์รู้สึกได้รับกำลังใจและมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นจากสิ่งที่เธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะใหม่ ๆตลอดกิจกรรมการอบรม แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ การที่เธอได้มองตนเองในมุมมองใหม่

“ฉันอยากจะแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่า ฉันก็สามารถทำได้” กีตาร์กล่าวปิดท้ายด้วยรอยยิ้มแห่งความมุ่งมั่นและตั้งใจที่อยากเห็นตัวเองสามารถทำความฝันให้กลายเป็นความจริง

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล