Education stories (TH), Uncategorized @th

เพราะสังคมไม่ได้มีแค่ตัวเค้าคนเดียว การเฝ้ามองดูเด็กๆเรียนรู้ อย่างมีความสุขนับเป็นความภูมิใจของคนเป็นครู

ม.ค. 26,2023

“การสอนเยาวชนให้สามารถเติบโตเป็นดี และมีทักษะในการดำรงชีพต่อไปนับเป็นสิ่งที่สำคัญมาก” คำพูดจากแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความสุขของคุณครู จิรัฎฐ์ธิดา พรนิรัตน์กุล (ครูแอล) ที่ได้กล่าวกับทีมงานมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย นับเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้น ที่เราได้รับฟังความรู้สึกของคุณครูท่านนี้ ถึงความมุ่งหวังในการสร้างเยาวชนให้เติบโตเป็นคนดี และมีทักษะและองค์ความรู้ในการทำงานได้ต่อไปในภายภาคหน้า

“เราเป็นครูก็ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเหมือนกันค่ะ เด็กก็เหมือนครูด้วยที่สอนให้เราต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับเค้า” ครูแอล สอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ ซึ่งวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างที่ทราบ ไม่ได้ง่ายเลยสำหรับเด็กๆหลายๆคน แต่เราก็บอกตนเองเสมอว่า ครูมีหน้าที่สร้างเด็ก สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเปิดใจรักทั้งสองวิชานี้

“จากประสบการณ์เป็นครูมากว่า 5 ปีแล้ว สิ่งที่ภาคภูมิใจเสมอก็คือ การเห็นเด็กๆได้มีความคิดวิเคราะห์ ได้เปิดโลกทัศน์ตัวเอง ไม่ใช่แค่ความรู้ที่เรียนจากครู จริงๆ แล้ว เวลามาโรงเรียน ถ้าครูได้เห็นเด็กๆ กล้าพูด กล้าบอกเพื่อน เด็กๆกลายเป็นชอบวิทยาศาสตร์ ตั้งใจวิเคราะห์โจทย์เลข ครูก็มีความสุขมากค่ะ เพราะสังคมไม่ได้มีแค่ตัวเค้าคนเดียว แม้ด้วยงบประมาณจะจำกัดสำหรับหลายๆโรงเรียน แต่การเห็นเยาวชนไทยของเราเติบโตขึ้นด้วยทักษะ การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และ การรู้จักสื่อสาร กับเพื่อนๆ ครูแอลเชื่อว่า จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนักเรียนในยุคนี้อย่างแท้จริงค่ะ”

ท้ายนี้มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ขอขอบคุณ บทสัมภาษณ์จาก ครู จิรัฎฐ์ธิดา พรนิรัตน์กุล โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ จ. สมุทรปราการ มาณ ที่นี้ด้วยครับ

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล