Sustainable business TH, Uncategorized @th

“คีนัน” มุ่งเป้ายกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการด้าน Medical and Health Tourism ในอาเซียน ให้ก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติ

ม.ค. 26,2023

ท่านทราบหรือไม่ว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  (Medical and Health Tourism) ในประเทศไทยเรากำลังเติบโตเป็นอย่างมาก ทุกปีๆ จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในประเทศของเรา เพื่อรับบริการด้านสุขภาพ และการแพทย์ ซึ่งอุตสาหกรรมฯนี้ คิดเป็นมูลค่าถึง 21.2 % ของ GDP ทั้งประเทศ นับว่าเป็นมูลค่าที่สูงมาก

และเมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่วมกับ สสว.จัดงานสัมนาภายใต้โครงการ Enhancing Competitiveness of ASEAN SMEs through Cluster Development and International Standard Adherence ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ด้านการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ ในอาเซียนให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ  ซึ่งงานสัมนาครั้งนี้จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย และจะหมุนเวียนจัดในหลายๆประเทศในภูมิภาคอาเซียน

Medical tourism thailand

และวันนี้ “คีนัน” ก็ได้รวบรวมข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์จากงานสัมนาฯ มาฝากผู้ประกอบการฯทุกๆท่านนะคะ

ท่านจะได้รับทราบข้อมูล

  • ความหมาย และ ลักษณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical and Health Tourism)
  • แนวโน้มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical and Health Tourism) ในประเทศอาเซียน
  • โรดแมปการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย

ท่านสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาจากงานสัมนาฯ ครั้งนี้ ได้ที่ www.kenan-asia.org/enhancing-asean-sme หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ กับผู้ประกอบการทุกๆท่านนะคะ แล้วก็วันนี้วันจันทร์ ขอให้เป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ที่มีแต่ความสุขนะคะ ? เนื้อหาเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

SME workshop

Share this article

Latest.

บสย. MOU มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย สร้างผู้ประกอบการสูงวัย เสริมความรู้ด้านการเงิน การตลาดดิจิทัล เพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรร

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว