Education, Uncategorized @th

สะเต็มศึกษา เพิ่มพูนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของครูและนักเรียน

ม.ค. 26,2023

นักเรียนในชั้นเรียนของคุณ Nga ตื่นใจกับกิจกรรมสะเต็มศึกษา

Dau Van Nga เป็นครูสอนฟิสิกส์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ ที่โรงเรียน Xuan La ในเขต Tay Ho กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 17 ปีก่อน เมื่อคุณ Nga เริ่มอาชีพครูใหม่ ๆ เธอเกือบล้มเลิกความตั้งใจอยู่หลายครั้ง เนื่องจากอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามา ทั้งปริมาณงาน ตัวหลักสูตร สภาพแวดล้อม หรือแม้กระทั่งการรับมือกับนักเรียน แต่ด้วยความปรารถนาที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคนรุ่นใหม่ ทำให้คุณ Nga ยังคงประกอบอาชีพครูมาจนถึงปัจจุบัน ความมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันความรักในวิชาวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเชื้อไฟให้เธอก้าวต่อ กระทั่งได้มารู้จักกับสะเต็มศึกษา (STEM) ซึ่งย่อมาจากคำว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รูปแบบการศึกษานี้เน้นการบูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลายศาสตร์เข้ากับชีวิตประจำวัน ซึ่งตรงกับความต้องการของคุณ Nga พอดี

“ตลอด 17 ปีที่ผ่านมา เราศึกษาและลองใช้สื่อการสอนรูปแบบใหม่อยู่เสมอ นับว่าโชคดีมากที่ได้มาเจอมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และเข้าร่วมโครงการโบอิ้งยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีในสถานศึกษา โครงการนี้ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิธีการสอนที่เป็นระบบและให้ผลสัมฤทธิ์เป็นเลิศ เรามีโอกาสได้ลองสอนโดยใช้สะเต็มศึกษาจริง ๆ ในโครงการยังมีที่ปรึกษามากประสบการณ์และครูต้นแบบคอยให้คำแนะนำและความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมั่นใจว่าจะสามารถสอนสะเต็มศึกษาได้ด้วยตัวเอง”

คุณ Nga สะท้อนผลลัพธ์จากโครงการเพื่อการเรียนรู้ของบริษัทโบอิ้งในการประชุมเมื่อธันวาคม 2563

ในภาคเรียนถัดมา คุณ Nga ได้นำสะเต็มศึกษาและหลักการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Enhanced Project-Based Learning: e-PBL) มาใช้ในห้องเรียน ผลลัพธ์ที่ออกมาถือว่าน่าประทับใจอย่างยิ่ง เพราะเธอสังเกตเห็นว่านักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้น แถมยังตื่นตัวและอยากเรียนรู้กว่าแต่ก่อน ระหว่างทำโครงงานซึ่งคุณ Nga ใช้หลักสูตรของมูลนิธิคีนันและบริษัทโบอิ้ง เด็ก ๆ ได้ช่วยกันออกแบบโครงงานของตัวเอง แลกเปลี่ยนไอเดีย และร่วมมือกันอย่างแข็งขัน กระบวนการเรียนการสอนนี้ได้เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จุดนี้เองที่ช่วยให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์

คุณ Nga ยังกล่าวเสริมอีกว่า “ในบรรดาโครงการพัฒนาวิชาชีพครูที่เคยเข้าร่วม มีแค่คีนันและโบอิ้งนี่แหละที่มีผู้เชี่ยวชาญมาติดตามผลหลังจบการฝึกอบรม เด็ก ๆ เริ่มมีใจรักวิทยาศาสตร์และเห็นภาพว่าจะนำสะเต็มศึกษาไปใช้ในกิจวัตรประจำวันได้อย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการออกสำรวจ ระบุปัญหา และลงมือแก้ไข นอกจากนักเรียนแล้ว ตัวครูเองก็ได้พัฒนาทักษะการสอนแห่งศตวรรษที่ 21 ไปพร้อม ๆ กัน เป็นห้องเรียนที่จุดประกายการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง”

หลังจบการอบรมกับทางคีนัน ครูที่ได้เข้าร่วมโครงการก็ออกมาตั้งกลุ่มสะเต็มศึกษาภายใต้คำแนะนำของครูต้นแบบ ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม คุณ Nga ได้ร่วมงานกับครูท่านอื่น ๆ ออกแบบโครงงานเกี่ยวกับการสอนแบบ STEM-e-PBL ในชื่อ “เครื่องยิงหิน (The Stone Catapult)” นอกจากนั้น เธอยังช่วยเหลือครูรุ่นน้องในโรงเรียนระหว่างการทดลองสอนโดยใช้สะเต็มศึกษา มีทั้งผู้อำนวยการและตัวแทนจากสำนักงานการศึกษาและฝึกอบรมเขต Tay Ho ให้เกียรติเข้าร่วมสังเกตการณ์การทดลองสอนดังกล่าว คุณ Bui Thanh Liem ผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากแผนกวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในสำนักงานได้แสดงความเห็นในที่ประชุมผู้มีส่วนร่วมระดับสูงไว้ว่า “คุณ Nga และคณะประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการนำสะเต็มศึกษาและ e-PBL มาใช้ในห้องเรียน ต้องขอขอบคุณมูลนิธิคีนัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีครูท่านอื่นได้รับโอกาสดี ๆ เช่นนี้อีกในอนาคต”

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 มูลนิธิคีนัน บริษัทโบอิ้ง และรัฐบาลจากประเทศในอาเซียนได้ผนึกกำลังกัน เพื่อผลักดันให้ครูในภูมิภาคพัฒนาเป็นครูที่เปี่ยมไปด้วยทักษะคิดวิเคราะห์ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และหัวใจที่พร้อมจะช่วยกันสร้างนวัตกรรุ่นใหม่

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล