Sustainable business TH, Uncategorized @th

แรงบันดาลใจในการริเริ่มธุรกิจของคุณคืออะไร

ม.ค. 26,2023

ธุรกิจนี้เกิดจากความคิดเล็กๆ ที่อยากสร้าง Land mark สักอย่างขึ้นมาที่บ้าน เพราะทำเลที่ตั้งที่บ้านเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นจุดที่สามารถเดินทางไปสถานที่สำคัญต่าง ๆ ได้สะดวก ผสมกับความคิดที่อยากให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความอบอุ่นของการบริการแบบครอบครัวคนไทยในราคาที่สมเหตุสมผล จึงเกิดเป็นโรงแรมนิทราลานนา โรงแรมขนาดเล็ก ที่มีจำนวนห้องเพียง 10 ห้องลูกค้าเปรียบเสมือนได้มาอยู่กับครอบครัวชาวไทย ที่มีบริการที่แสนอบอุ่น และสามารถช่วยเหลือลูกค้าได้แทบจะทุกเรื่อง ตัวอาคารได้ออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาร่วมสมัย ซึ่งเป็นการช่วยอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมล้านนา เป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตที่ใครผ่านไปมาจะต้องเหลียวมามอง

การเป็นเจ้าของธุรกิจดีอย่างไร

รู้สึกเป็นอิสระ อิสระที่จะคิด อิสระที่จะทำ เมื่อคิดเสร็จก็สามารถลงมือทำได้เลย อีกทั้งยังทำให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น เพราะต้องรับผิดชอบต่อตัวเรา ต่อธุรกิจ และต่อคนอื่น ๆ การตัดสินใจแต่ละครั้ง จะมีผลกับทั้งตัวเราและคนในองค์กร เพราะฉะนั้นก่อนจะลงมือทำอะไรเราจะต้องคิดอย่างรอบคอบมากที่สุด ซึ่งนั่นทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ทางด้านความคิดมากยิ่งขึ้น

อะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการดำเนินธุรกิจของตัวเอง

ความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน คือการทำธุรกิจให้สามารถอยู่รอดได้ขณะที่การแข่งขันเพิ่มสูงมากขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจในหลายประเทศกำลังแย่ลง การเดินทางของนักท่องเที่ยวลดลงคนเริ่มเก็บเงินมากขึ้น การรักษาให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดจึงเป็นสิ่งที่ยากสำหรับปัจจุบัน แต่เป้าหมายของการทำธุรกิจจะต้องมีมากกว่าการทำให้ธุรกิจอยู่รอด นั่นคือการที่ต้องทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นไปอีก จะต้องมีการวางแผนที่รอบคอบและรัดกุมมากขึ้น เพื่อธุรกิจของเราจะเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกต่อไป

โครงการ Boost with Facebook ช่วยธุรกิจของคุณอย่างไร

การได้เข้าร่วมโครงการ Boost with Facebook เปรียบเสมือนการเปิดโลกการทำการตลาดให้กว้างมากยิ่งขึ้น เป็นการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ กับกลุ่มคนที่เหมาะสม โดยใช้ช่องทางใหม่ ๆ ซึ่งทำให้ธุรกิจมียอดการเข้าพักเพิ่มสูงขึ้น โดยใช้ทรัพยากรทางด้านบุคคล และเวลาลดลง รวมทั้งเป็นการใช้จ่ายให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

โครงการ Boost with Facebook ช่วยให้คุณเอาชนะความท้าทายได้อย่างไร

เดิมการทำตลาดเน้นการทำการขายผ่าน OTA (Online Travel Agent) เช่น Booking.com, Agoda, Expedia ซึ่งเป็นการรอให้ลูกค้าเข้ามาหาเรา แต่กว่าจะมาเลือกโรงแรมของเราจะต้องผ่านโรงแรมคู่แข่งที่คล้ายกับโรงแรมเราอีกหลายแห่ง ความท้าทายในยุคสมัยใหม่ คือการคิดว่าเราจะทำอย่างไร ที่จะสามารถเข้าหาลูกค้าได้ โดยไม่ต้องรอให้เขาเข้ามาหาเราและทำการตลาดได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

โครงการ Boost with Facebook ช่วยธุรกิจของคุณอย่างไร

การได้เข้าร่วมโครงการ Boost with Facebook เปรียบเสมือนการเปิดโลกการทำการตลาดให้กว้างมากยิ่งขึ้น เป็นการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ กับกลุ่มคนที่เหมาะสม โดยใช้ช่องทางใหม่ ๆ ซึ่งทำให้ธุรกิจมียอดการเข้าพักเพิ่มสูงขึ้น โดยใช้ทรัพยากรทางด้านบุคคล และเวลาลดลง รวมทั้งเป็นการใช้จ่ายให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

Facebook โซเชียลมีเดียจะช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ ทั้งในและนอกประเทศได้อย่างไร

Facebook โซเชียลมีเดีย เป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้อย่างไร้พรมแดน สามารถขยายกลุ่มลูกค้าให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมให้กับธุรกิจ โดยใช้ AI เข้ามามีบทบาท ทำให้การเสียเงินในทำการตลาดไม่เสียไปกับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ตรงเป้าหมาย ทั้งยังสามารถเลือกประเทศ เลือกพื้นที่ที่เราวิเคราะห์แล้วว่าเป็นกลุ่มลูกค้าของเรา ซึ่งเครื่องมืออื่นๆ ไม่สามารถทำได้ดีเท่ากับ Facebook

Name: Paweennawat Supanusorn ชื่อ: ปวีณวัช สุภานุสร
Hometown: Chiang Mai, Thailand จังหวัดเชียงใหม่
Age: 31 อายุ 31 ปี
Business: Nidhra Lanna Hotel ธุรกิจ: โรงแรมนิทราลานนา
Facebook Business Page: NidhraLanna

Share this article

Latest.

บสย. MOU มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย สร้างผู้ประกอบการสูงวัย เสริมความรู้ด้านการเงิน การตลาดดิจิทัล เพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรร

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว