Community, Uncategorized @th

การร่วมมือกันสร้างโรงงานที่ปลอดภัยและมีจรรยาบรรณ

ม.ค. 26,2023

ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับ Phan Thai Van ที่จะโน้มน้าวผู้จัดการของ Unigen Vietnam ให้หยุดผลิตสินค้าเป็นเวลา 90 นาที เพื่อให้คนงานและผู้จัดการได้เรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ และในท้ายที่สุดแล้วผลผลิตจะถูกวัดในรูปแบบของผลลัพธ์ หรือเรียกสั้นๆว่า เวลาคือเงิน

“นี่เป็นครั้งแรกของโครงการรูปแบบนี้ที่ได้รับการจัดระเบียบที่นี่” Mrs.Van อายุ 35 ปี จาก Ninh Binh กล่าว “โรงงานถูกขับเคลื่อนโดยการผลิต ดังนั้นจึงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับลูกจ้างที่จะหยุดทำงานและเข้าร่วมกิจกรรม”

อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงงาน Mrs. Van ตระหนักดีว่าสถานที่ทำงานที่มีความยุติธรรมและมีจรรยาบรรณนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืนของ Unigen Vietnam จากการตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบัคนิน (Bac Ninh industrial zone) Mrs.Van พยายามสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคนงานและผู้บริหารเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เช่น ค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม การทำงานล่วงเวลาที่มากเกินไป และมาตรฐานความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอ

ในบ่ายวันจันทร์ แทนที่การรายงานตัวในโรงงาน คนงาน 135 คนอยู่ในห้องที่มีโต๊ะเหล็กตัวยาวพร้อมกับความสะดวกสบาย บางคนถอดหมวกของเขาออก ไม่นานเสียงตะโกนและเสียงหัวเราะก็สะท้อนออกมาจากผนัง เมื่อเรื่องกฏหมายแรงงานเป็นเรื่องที่น่าเบื่อโดยเฉพาะสำหรับคนงานที่อายุยังน้อย ผู้ฝึกสอนจึงใช้เกมส์การแข่งขันที่สร้างสรรค์สร้างมิตรภาพระหว่างคนงานด้วยกัน

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันร่วมชิงรางวัลเล็กๆกัน ขณะที่เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยและสัญญานอันตรายที่สามารถพบได้ทั่วไปในโรงงานไปด้วย ภาพเคลื่อนไหวและวีดีโอแสดงให้คนงานจินตนาการถึงตนเองในขณะเผชิญสถานการณ์ที่อันตรายอยู่นั้นได้ อาจพบว่าตนเองอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้หรืออุบัติเหตุต่างๆและจัดให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพูดคุยถึงวิธีแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดขณะเกิดสถานการณ์นั้นๆ

“หลังจากจบกิจกรรม ฉันสัมภาษณ์คนงาน และได้รับผลลัพธ์ในทางบวกจากกิจกรรมที่ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของตนเอง” ในขณะที่การประชุมครั้งแรกมุ่งเน้นถึงการสร้างความรู้ส่วนบุคคลเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกจากแผนสามขั้นตอนในการส่งเสริมกฏหมายแรงงานระหว่างประเทศในเวียดนาม

“มีประโยชน์ 4 ประการต่อตัวคนงานเอง” Mrs. Van กล่าว “เพื่อนำความรู้จากการฝึกอบรมมาป้องกันตนเอง เพื่อนำโอกาสที่ได้เรียนรู้วิธีการของคีนันมาใช้ในการทำงานเป็นทีม เพื่อเรียนรู้วิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเข้าใจถึงคุณค่าที่พวกเขามีต่อ Unigen Vietnam มากยิ่งขึ้น พวกเขายังมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลและสนุกสนานร่วมกันพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องที่สำคัญอีกด้วย” เวลาคือเงิน แต่องค์กรคือบุคลากร สถานที่ทำงานที่มีความยุติธรรมและจริยธรรมสามารถสร้างคนงานให้มีความรู้และน่าพึงพอใจ และส่งผลให้สภาพแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อมีการรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นขณะทำงานและสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยการสื่อสารกัน

Share this article

Latest.

ทีม Social Inclusion มูลนิธิคีนันฯ  กับการมุ่งสู่เป้าหมายในการสร้างระบบสุขภาพที่แข็งแกร่ง โดยเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ในชุมชนที่แข็งแรง  

เพราะในหนึ่งเมืองเต็มไปด้

บสย. MOU มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย สร้างผู้ประกอบการสูงวัย เสริมความรู้ด้านการเงิน การตลาดดิจิทัล เพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรร

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล