Kenan, Uncategorized @th

ความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

ม.ค. 26,2023

Teamwork, nonprofit

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียเล็งเห็นคุณค่าของพนักงานและคณะผู้บริหาร รวมถึงความมุ่งมั่นของทีมงานที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้รับผลประโยชน์และผู้สนับสนุนองค์กร ดังนั้น เวลาเปิดรับพนักงานใหม่ เราจึงมองหาผู้สมัครที่ต้องการจะพัฒนาชีวิตผู้คนอย่างยั่งยืน คุณสมบัตินี้ไม่ได้สงวนไว้เฉพาะคนที่ออกไปทำงานกับผู้รับผลประโยชน์เท่านั้น แต่รวมถึงทีมงานหลังบ้านอย่างฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการคัดเลือกคนที่จะมาร่วมงานกับองค์กร

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของคีนันพิถีพิถันในการตรวจสอบผู้สมัคร เพราะบางคนอาจมีประสบการณ์ที่ไม่ตรงกับเนื้องานของเรา หรือคนที่เปลี่ยนสายงานกลางคัน ยิ่งปัจจุบันตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้การระบุคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการองค์กรกลายเป็นเรื่องท้าทายอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น ระหว่างที่กำลังหางาน เราอาจเจอโอกาสในสายการพัฒนาทั้งที่ไม่ได้จบด้านนี้มาโดยตรง แต่เรากลับผ่านแบบทดสอบขององค์กรได้อย่างฉลุย เพราะมีประสบการณ์ในงานด้านการศึกษาหรืองานพัฒนาเศรษฐกิจมาก่อน กุญแจที่พาคนกลุ่มนี้ไปสู่ความสำเร็จขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยและไม่มีสูตรตายตัว

วุฒิการศึกษาของพนักงานส่วนใหญ่ในคีนัน ได้แก่

  1. สาขาวิชาเฉพาะ เช่น สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาบัญชี ครุศาสตร์
  2. สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาการบริหารจัดการ สาขาการเงิน
  3. มีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษา เช่น ที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ ที่ปรึกษาฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบริหารธุรกิจ และอาจรวมไปถึงประสบการณ์สอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยม​

แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีคุณสมบัติข้างต้นจะผ่านการคัดเลือก และกรุยทางขึ้นเป็นมืออาชีพในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรได้ทันที เพราะคีนันยังลงลึกไปถึงทัศนคติของผู้สมัคร​อีกด้วย

เราขอยกตัวอย่างคุณลักษณะนิสัยที่พึงมีในงานด้านการพัฒนาวิชาชีพครู ก่อนจะประสบความสำเร็จภายใต้องค์กรไม่แสวงหา​ผลกำไร ดังนี้

  1. คนที่ใจเย็น และสามารถทำงานกับครูได้ (เนื่องจากครูบางท่านอาจมีความรู้จำกัดเฉพาะสาขา)
  2. คนที่ยืดหยุ่น และพร้อมจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  3. คนที่กระตือรือร้นในการช่วยเหลือผู้อื่น

เพราะเหตุใดสิ่งเหล่านี้จึงสำคัญกันนะ

ความใจเย็น คืออุปนิสัยสำคัญที่ช่วยให้คีนันเข้าใจความกังวลและปัญหาของผู้รับผลประโยชน์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งจุดนี้สามารถนำไปพัฒนาการบริการขององค์กร อีกทั้งการรับฟังผู้รับผลประโยชน์และผู้สนับสนุนยังช่วยสร้างคุณค่าและความประทับใจให้แก่พวกเขาได้อีกด้วย

การรู้จักปรับตัวและพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นคุณลักษณะสำคัญในการพัฒนาตัวเอง และผลักดันองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า และเมื่อผู้รับผลประโยชน์​กำลังมองหาแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาทักษะหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พวกเขาสามารถหันมาดูทีมงานของคีนันเป็นแบบอย่างได้นั่นเอง

และอุปนิสัยอย่างสุดท้าย คุณควรมีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้อื่น เพราะสิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งในการเข้าใจหัวอกของผู้รับผลประประโยชน์ โดยเฉพาะในเวลาที่คนเหล่านี้ต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรค คุณต้องตระหนักได้ว่าความสุขของคนกลุ่มนี้คืออะไร เพื่อที่จะสานสัมพันธ์กับผู้รับผลประโยชน์​ได้อย่างราบรื่น

คุณต้องมองสิ่งต่าง ๆ ผ่านสายตาของผู้รับผลประโยชน์ได้ เพราะการทำความเข้าใจและชี้ปัญหาของคนกลุ่มนี้ได้อย่างแม่นยำถือเป็นหัวใจหลักในงานของเรา หากคุณทำสิ่งเหล่านี้ได้ คุณก็สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้เช่นกัน แต่คุณต้องรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์และลงมือแก้ไขได้ทันท่วงที

หากสิ่งเหล่านี้คือจุดแข็งของคุณแล้วละก็ การร่วมงานกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากทีเดียว

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kenan-asia.org/th/vision-and-values

 

 

Share this article

Latest.

ทีม Social Inclusion มูลนิธิคีนันฯ  กับการมุ่งสู่เป้าหมายในการสร้างระบบสุขภาพที่แข็งแกร่ง โดยเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ในชุมชนที่แข็งแรง  

เพราะในหนึ่งเมืองเต็มไปด้

บสย. MOU มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย สร้างผู้ประกอบการสูงวัย เสริมความรู้ด้านการเงิน การตลาดดิจิทัล เพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรร

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล