Kenan, Uncategorized @th

5 เคล็ดลับสำคัญสำหรับการบริจาคอย่างคุ้มค่า เพื่อใช้บรรเทาภาวะวิกฤติโรคโควิด19 (COVID-19)

ม.ค. 26,2023

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียถือเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง ลำดับที่ 350 มูลนิธิคีนันฯไม่ได้เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน บทความนี้จึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้ท่านร่วมบริจาคเงินกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียเพื่อใช้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือใช้บรรเทาภาวะวิกฤติโรคโควิด 19 ในด้านอื่นๆ แต่อย่างใด

ขณะที่วิกฤติไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19 (COVID-19) ยังคงสร้างความเสียหาย และคร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง หลายๆหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ต่างก็ต้องการส่งต่อกำลังใจให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ด้วยการจัดตั้งโครงการต่างๆเพื่อระดมเงินบริจาคส่งต่อให้กับโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนผู้เดือดร้อนจากภาวะวิกฤฤตนี้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามเมื่อมีการเปิดรับเงินบริจาค ก็อาจมีบุคคลแฝงตัวใช้ความหวังดีของของผู้อื่นกอบโกยผลประโยชน์ในทางที่มิชอบ ทำให้ในยามวิกฤติเช่นนี้ ผู้หวังดีต้องตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง  ซึ่งก็มีหลายรูปแบบแตกต่างกันไป บางคนแสร้งว่าต้องการเงินสนับสนุนเพื่อทำการวิจัยวัคซีนป้องกันโรค ในขณะที่บางคนอ้างว่าต้องการหน้ากากอนามัยที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งยังมีการขอรับบริจาคช่วยเหลือคนที่ไม่มีงานทำ และช่วยค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยติดเชื้อ นักต้มตุ๋นเหล่านี้ไม่ใช่คนโง่ พวกเขารู้ดีว่าผู้หวังดีที่มีกำลังทรัพย์ มักจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มใจโดยไม่ได้ไตร่ตรองอะไรมากนัก

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียขอแสดงความชื่นชมด้วยความจริงใจต่อทุกท่านๆ ที่มีจิตศรัทธาช่วยเหลือเพื่อให้พวกเราทุกคนสามารถผ่านพ้นกับวิกฤติโรคโควิด 19 (COVID-19) นี้ไปได้อย่างเร็ววัน อย่างไรก็ตามเราก็ขอแนะนำให้ทุกท่านระมัดระวังและตรวจสอบสถานะของตัวบุคคล องค์การไม่แสวงผลกำไร หรือโครงการรับบริจาคเหล่านั้นให้ดี ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจบริจาคทุนทรัพย์หรือสนับสนุนเงินทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (เช่นหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือ) จากธุรกิจหรือบุคคลที่ไม่รู้จักบนสื่อสังคมออนไลน์ ถ้าหากเราไม่มีความระมัดระวัง อาจทำให้เราตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงโดยไม่รู้ตัว และเราก็ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้แก่โรงพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์อย่างที่เราตั้งใจ

เพื่อเป็นการป้องกันการหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้นกับตัวท่าน ท่านสามารถปฎิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ก่อนเริ่มต้นบริจาค

  1. ตรวจสอบเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียขององค์กรที่ท่านประสงค์อยากมอบเงินบริจาค ท่านควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์การหรือสถานสาธารณกุศลในประเทศไทยเหล่านี้มีประวัติการทำงานจริง และนำเงินบริจาคไปพัฒนาหรือนำไปใช้ช่วยเหลือจริง แต่ในบางครั้งหน้าเว็บไซต์ขององค์กรเหล่านี้ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดทั้งหมด เราจึงควรตรวจสอบจากหน้าเพจ Facebook หรือ LinkedIn ด้วยเช่นกัน
  2. ท่านควรทำการตรวจสอบข้อมูลการบริจาคเงินของท่าน เพราะองค์การหรือสถานสาธารณกุศลในประเทศไทย ที่โปร่งใส จะสามารถส่งข้อความยืนยันการบริจาคเงินของท่านและจะตรงกับข้อมูลการทำธุรกรรมผ่านช่องทางธนาคารที่ท่านใช้ องค์การหรือสถานสาธารณกุศลในประเทศไทย ที่สามารถเปิดรับบริจาคได้อย่างถูกกฎหมาย จะสามารถบอกวิธีการบริจาคบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งจะมีลิงค์สำหรับการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตที่ชัดเจน และเป็นลิงค์ที่ถูกต้องตรงกับข้อมูลของธนาคาร
  3. ท่านควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรเหล่านี้มีการลงทะเบียนกับหน่วยงานรัฐที่ถูกต้อง ซึ่งในประเทศไทยจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานรัฐบาล 2 แห่ง โดยองค์การหรือสถานสาธารณกุศลในประเทศไทยจะต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง สามารถแสดงหมายเลขใบอนุญาตได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย   นอกจากนี้องค์การหรือสถานสาธารณกุศลในประเทศไทย ยังต้องแจ้งกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อระบุวัตถุประสงค์การขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรเงินบริจาคอย่างชัดเจน  ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อองค์การหรือสถานสาธารณกุศลในประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงการคลัง ได้ที่ https://www.rd.go.th/publish/2644.0.html
  4. หากท่านหรือองค์กรธุรกิจของท่านประสงค์ขอลดหย่อนภาษี ท่านต้องแน่ใจว่าหน่วยงานผู้ขอรับบริจาคได้รับการรับรองว่าเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล สามารถลดหย่อนภาษีได้ เพราะไม่ใช่ว่าองค์การไม่แสวงผลกำไรทุกที่มีสิทธิ์ออกใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้ โดยทั่วไปแล้วองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ที่สามารถให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับผู้บริจาคจะระบุข้อความไว้อย่างชัดเจนบนหน้าเว็บไซต์
  5. ท่านต้องแน่ใจว่ามีการใช้เงินบริจาคเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้จริง องค์การหรือสถานสาธารณกุศลบางแห่ง เป็นที่ขึ้นชื่อว่าได้ระดมทุนในช่วงเวลาวิกฤติแต่นำเงินบริจาคไปใช้ในงานพัฒนาสังคมในด้านอื่นๆ ซึ่งไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แจ้ง ดังนั้นจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำเงินบริจาคไปใช้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้กับผู้บริจาค

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ขอร่วมสนับสนุนให้ท่านเลือกบริจาคเงินให้กับองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตามประกาศกระทรวงการคลังที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย แม้ในยามวิกฤติเช่นนี้ เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนไทยด้วยกันถือเป็นสิ่งจำเป็น แต่ก็จะเป็นเรื่องดียิ่งกว่าหากท่านเพิ่มความระมัดระวัง เมื่อท่านได้รับการติดต่อขอรับบริจาคผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์ เพราะคงเป็นเรื่องไม่ถูกต้องถ้าท่านต้องตัดสินใจบริจาคเงินในทันที โดยที่ท่านยังไม่ได้ศึกษาที่มาที่ไปหรือตรวจสอบว่าองค์การหรือสถานสาธารณกุศลนั้นๆ มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและแสดงไว้อย่างชัดเจน

ท้ายที่สุดนี้มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ขอขอบคุณทุกท่านๆ ที่ได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือบุคคลากรทางการแพทย์ผ่านทาง องค์การหรือสถานสาธารณกุศล และหน่วยงานอื่นๆด้วยความจริงใจ ขอให้ท่านร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยบรรเทาวิกฤติโรคโควิด 19 (COVID-19) ต่อไป เพื่อพวกเราคนไทยทุกคน จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ด้วยกัน

Share this article

Latest.

บสย. MOU มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย สร้างผู้ประกอบการสูงวัย เสริมความรู้ด้านการเงิน การตลาดดิจิทัล เพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรร

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว