Education stories (TH), Uncategorized @th

นักครีเอทีฟมืออาชีพ ได้ก้าวหน้าเป็นนักประดิษฐ์แล้ว

ม.ค. 26,2023

คำว่าเมกเกอร์อาจไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในช่วงเวลา 5-10 ปีก่อนหน้านี้ จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเมกเกอร์คืออะไร ซึ่งคำว่าเมกเกอร์ กล่าวความหมายคร่าวๆตรงตามภาษาอังกฤษได้ว่า นักประดิษฐ์ หรือ ผู้สร้างวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา อย่างคุณอานนท์ ทองเต็ม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค ภิญญ์ ครีเอทีฟ สเปซ ได้ก้าวมาเป็นเมกเกอร์อย่างเต็มตัว และยังได้ถ่ายทอดความเป็นเมกเกอร์ให้แก่คนอื่นๆอีกด้วย

เส้นทางการเป็นเมกเกอร์ของคุณอานนท์เริ่มจากการเป็นคนที่สนใจทางเทคโนโลยี จึงเป็นคนชอบคิดค้นและประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ จนได้มาร่วมงานกับ ภิญญ์ ครีเอทีฟ สเปซ ซึ่งมีความตั้งใจอยากส่งต่อประสบการณ์การเป็นเมกเกอร์ให้แก่คนอื่นๆ เพราะรู้มาว่ามีหลายคนที่อยากลองทำแต่ไม่มีโอกาสหรือพื้นที่

“ผมเชื่อว่าทุกคนมีความเป็นเมกเกอร์ในตัวเอง บางคนอาจคิดว่าเมกเกอร์ต้องประดิษฐ์ของที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ความเป็นจริงแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาจากกระบวนการคิด ออกแบบ และลงมือทำ ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะหรืองานฝีมือก็นับว่าเป็นชิ้นงานของเมกเกอร์ โดยใช้เทคโนโลยีมาปรับกระบวนการทำงาน เพื่อประหยัดเวลา แต่ยังต้องอาศัยทักษะความเป็นเมกเกอร์เพื่อให้ชิ้นงานนั้นสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น”
“ก่อนหน้านี้เมกเกอร์จะเป็นที่รู้จักกันในวงจำกัด มีไม่กี่ช่องทางที่เราจะรับรู้ได้ว่าเมกเกอร์แต่ละคนทำอะไรกันอยู่ บางครั้งอยากจะคุยกับเมกเกอร์คนนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อยังไง เลยทำให้ไม่ค่อยได้เห็นพัฒนาการของสังคมเมกเกอร์อย่างชัดเจน พอโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ ด้วยการดำเนินโครงการโดย มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และ สวทช. ได้จัดงาน Mini Maker Faire เป็นจุดเริ่มต้นในการรวมตัวของเหล่าเมกเกอร์ ให้ได้มาโชว์ผลงานของตัวเอง ให้คนอื่นได้เห็นว่าเราทำอะไรกัน

นอกจากนี้ พอมีการประกวด Young Maker Contest ยิ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เมกเกอร์หน้าใหม่ได้เข้ามาแสดงฝีมือและขยายจำนวนเมกเกอร์ในไทย เพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชนเมกเกอร์ และให้เยาวชนได้ฝึกทักษะและต่อยอดเทคนิคที่ได้จากห้องเรียนสู่งานประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนได้” นับว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับคนไทยรุ่นใหม่ ในการเรียนรู้ทักษะจำเป็นสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อก้าวสู่เส้นทางการมสร้างอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแรงงานสำคัญให้กับประเทศ ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลนี้ ภายใต้นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ได้อย่างแท้จริง

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล