เตรียมความพร้อม SMEs ไทย เพื่อพลิกฟื้นธุรกิจหลังวิกฤติโควิด-19

แนวทางให้ SMEs ปรับตัว เตรียมความพร้อม เพื่อเริ่มต้นกับสิ่งท้าทายใหม่ และสามารถผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤติที่ได้รับผลกระทบ จาก COVID-19 ไปให้ได้

    เตรียมความพร้อม SMEs ไทย เพื่อพลิกฟื้นธุรกิจหลังวิกฤติโควิด-19 1

     

    Kenan Asia