เป็นเวลากว่าหลายทศวรรษมาแล้ว ที่ผู้คนจำนวนมากดำรงชีพด้วยธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ อย่างไรก็ตาม อีคอมเมิร์ซ และระบบดิจิตอล กำลังเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งก็รวมไปถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ร้านค้าในชุมชนที่เคยมีบทบาทสำคัญกำลังตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงเป็นอย่างมาก

ถ้าหากต้องการประสบความสำเร็จในภาวะที่โลกมีการแข่งขันสูงเช่นนี้ เจ้าของธุรกิจฯจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คีนันได้ช่วยให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กรวมถึงผู้ประกอบการรายใหญ่สามารถมีองค์ความรู้ที่จำเป็น และก่อให้เกิดแรงบันดาลใจเพื่อใช้พัฒนาทักษะในการประกอบธุรกิจของตน ทั้งยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย เพื่อให้ทุกๆคนสามารถบรรลุความฝันได้ดั่งตั้งใจ

ด้วยการได้รับองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็น เหล่าเจ้าของกิจการเหล่านี้ก็สามารถนำสินค้าและบริการของตนเองก้าวเข้าสู่เวทีตลาดโลกและยังส่งผลให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นมีการเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นด้วย

และในปี พ.ศ. 2561 คีนันก็ยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สสว.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้วยความตั้งใจที่จะช่วยให้เจ้าของกิจการและกลุ่มผู้จัดการจากภาคธุรกิจ กว่า 1,270 คน ได้มีทักษะขั้นพื้นฐาน ในการเข้าใจลักษณะของธุรกิจยุคใหม่ และการสร้างโอกาสการค้าเพื่อการเติบโตของธุรกิจองค์กร

เรื่องราวแห่งแรงดลใจ จากงานด้านการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก

โครงการด้านการพัฒนาศักยภาพให้กับธุรกิจขนาดเล็ก

Loading...