พันธมิตรของเรา

ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ

OSMEP

Mr. Stefanos Fotiou

Senior Programme Manager, United Nations Environment Programme (UNEP)

Mr. Salman Saadat

Country Chairman and General Manager Products, Caltex (Thailand)

Mr. Jedsada Sriwiset

Science Teacher and Academic Head Kho Yao Wittaya School

Supara Kamolpattana

Manager of the National Science Museum Science Square at Chamchuri Square

ดร. อ้อมใจ ไทรเมฆ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

Ms. Nisagon Khongphaitoon

IBM

Ms. Thikumporn Wichienchur

Director, Women’s Correctional Institution for Drug Addicts