สถาบันคีนันแห่งเอเชียเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานร่วมกับพันธมิตรจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ องค์กรเอกชน รัฐบาล นักวิชาการ และกลุ่มบุคคลากรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคน ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของประชากร ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะที่จำเป็นในการสร้างพลังเพื่อฝันที่เป็นจริง

เรามองหาบุคคลากรผู้ต้องการพิสูจน์ทักษะและความเชี่ยวชาญในการทำงาน ดังนั้นหากคุณเป็นคนมีความมุ่งหวังในการทำงานเพื่อตอบแทนสังคม และต้องการสร้างความสำเร็จในงานที่ทำด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีความเป็นมืออาชีพอย่างเรา เรามีความยินดีที่จะได้ร่วมพูดคุยกันกับคุณ [email protected]