Sustainable business TH

โครงการประเมินการปฏิบัติงานของสำนักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าในประเทศอาเซียน

ม.ค. 26,2023

US PATENT AND TRADE OFFICE (USPTO) (ตุลาคม 2553-ตุลาคม 2554)

สถาบันคีนันฯโดยความร่วมมือจากบริษัทติลลิกี่แอนด์กิบบินส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยการสนับสนุนจากUS Patent and Trade Office (USPTO) ดำเนินการปรับปรุงรายงานการปฏิบัติงานของสำนักสิทธิบัตรในอาเซียนประจำปี พ.ศ. 2550

ซึ่งการปรับปรุงข้อมูลในครั้งนี้มีการเพิ่มข้อมูลด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสรุปผลด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักสิทธิบัตรและผู้ใช้บริการของสำนักอันได้แก่นักประดิษฐ์มหาวิทยาลัยบริษัทและสำนักงานกฎหมายในกรุงเทพฯรายงานทั้ง 177 หน้าได้รวบรวมข้อมูลของสำนักงานสิทธิบัตรในอาเซียนและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

Share this article

Latest.

โครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง: เคล็ด (ไม่ลับ) เพื่อ “แม่หญิงเจ้าของธุรกิจ”เติมไฟแห่งความหวัง สู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

เส้นทางการประกอบอาชีพของ

People at Kenan: คุณจารุศรี จิรวิสิฐกุล

การศึกษาคือรากฐานสำคัญของ

“ชีวิตที่ถูกค้นเจอ” ผ่านโครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง

ไม่ใช่เรื่องง่ายในการคาดเ