Sustainable business TH

พลังฝัน พลังคนยุคใหม่

ม.ค. 26,2023

Thai studentกนกพร เรือนอิ่น หรือ น้องตอง นักศึกษา ปวช. ปี 3 สาขาการตลาด วิทยาลัยพาณิชยการบางนา น้องคนสุดท้องของบ้าน ปัจจุบันตองช่วยคุณป้าและทางบ้านดูแลกิจการจำหน่ายหิน ดิน ทราย ใช้เป็นวัสดุสำหรับก่อสร้าง อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ ตองได้เริ่มช่วยกิจการของคุณป้าตั้งแต่อยู่ชั้น ป.6 จวบจนปัจจุบัน โดยเธอมีหน้าที่ทำรายรับ-รายจ่าย ในเวลาที่ว่าง โดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เธอจะเข้าออฟฟิศจริงจัง น้องตองได้เล่าว่าครั้งแรกของการอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน” อาจารย์ที่วิทยาลัยฯ ส่งลิงค์มาให้ และบังคับให้เข้าร่วม แต่แล้วเมื่อตองได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ เธอเกิดติดใจในความรู้ที่ได้รับจากโครงการ เลยสมัครครั้งที่สองด้วยตัวเอง

มูลนิธิซิตี้ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดทำโครงการฯ ฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 แก่เยาวชน โดยเน้นทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการเป็นผู้นำ รวมทั้งทักษะด้านการทำงานอื่นๆ ที่จำเป็น และความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook และ Line Official Account นอกจากนั้น ภายใต้ Kenan Micro and SME Academy ทางโครงการยังให้คำปรึกษาทางธุรกิจสำหรับกลุ่มนักศึกษาอาชีวะที่มีความสนใจจะทำธุรกิจออนไลน์ ซึ่งตองได้เล่าว่าเธอดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลย และได้เรียนรู้อะไรต่างๆ มากมาย พี่ๆ ผู้สอนเต็มใจตอบข้อสงสัยทุกอย่าง และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ จากการเข้าร่วมอบรมตองได้เรียนรู้การยิง Ads (โฆษณา) การสร้าง content การแปรรูปสินค้าให้ดูน่าสนใจขึ้น และเธอสามารถบอกได้เลยว่า เธอมีความมั่นใจในการตอบคำถามลูกค้าและมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น นอกจากนั้นการอบรมยังปลูกฝังให้เธอเป็นคนตรงเวลามากขึ้นด้วย

น้องตองเล่าว่ากิจการของทางบ้านเปิดมากว่า 40 ปี แล้ว ตั้งแต่สมัยคุณพ่อและคุณแม่ยังไม่มีลูก จนมีลูก 5 คนแล้วก็ยังไม่มีเพจเฟสบุคเลย แต่หลังจากที่เธอมาเรียนกับคีนัน เธอก็ได้เปิดเพจมาเป็นเวลา 5 เดือนแล้ว ซึ่งตองก็มีหน้าที่เพิ่มขึ้นมาคือ แอดมินเพจ Facebook และ Line Official Account ถึงแม้ว่าในช่วงสถานการณ์โควิดหน้าร้านก็จะไม่ค่อยมีลูกค้า และลูกค้าจะเยอะเฉพาะช่วงเวลาน้ำท่วม แต่หลังจากเธอเปิดเพจชื่อว่า “ท่าทรายเด่นชัย” ก็มีลูกค้ารายใหม่เข้ามาเพิ่มขึ้น และทำให้รายได้ของกิจการเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 30-40% ถ้าหากมีลูกค้าจากต่างจังหวัดติดต่อมา และทางร้านของเธอไม่สะดวกส่งสินค้าคุณป้าก็จะให้บริษัทในเครือส่งสินค้าให้แทน

Thai student

ด้วยความอยากพิสูจน์ความสามารถของตัวเองให้กับพี่ๆ เห็น ตองตั้งใจที่จะศึกษาการยิง Ads โฆษณาด้วยตัวเองและเลิกจ้างคนอื่นมายิงโฆษณาแทน เพราะตอนนี้พี่สาวของเธอยังไม่มั่นใจในความสามารถของเธอมากนัก จึงได้จ้างตัวแทนยิงโฆษณาในเฟสบุ๊ค ซึ่งตองตั้งใจที่จะนำเทคนิคเกี่ยวกับการยิงโฆษณาในเฟสบุ๊คที่ได้เรียนกับคีนัน และศึกษาการยิง Ads เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาต่อยอดการตลาดของร้านให้ดีมากยิ่งขึ้น

โครงการภายใต้ความร่วมมือของ มูลนิธิซิตี้ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เปลี่ยนชีวิตของน้องตอง และทำให้เธอได้พัฒนาศักยภาพและทักษะของตัวเองพร้อมเข้าสู่ตลาดแห่งศตวรรษที่ 21 ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป และเราหวังว่าน้องตองจะสามารถใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับพิสูจน์ให้พี่ๆ เห็นว่าเธอสามารถมีส่วนช่วยให้ธุรกิจของทางบ้านดีขึ้นได้ด้วยตัวของเธอเอง

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล