Sustainable business TH

ธุรกิจออนไลน์จากสินค้าการเกษตร

ม.ค. 26,2023

thai woman“พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส” เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยพัฒนาธุรกิจ เมื่อสินค้ามีราคาต่ำลง ผู้ประกอบการจึงต้องมองหาวิธีที่จะขายสินค้าให้ได้ราคาดีขึ้น โดยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำหน่ายสินค้า เช่นเดียวกับ “คุณอำมร บรรจง” ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการจัดรายการวิทยุ ที่ครอบครัวประสบกับภาวะที่ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ เธอจึงตัดสินใจแปรรูปเป็นข้าวหอมมะลิในชื่อแบรนด์ “ข้าวนาย่าสี” ที่เริ่มธุรกิจผ่านตลาดออนไลน์ทาง Facebook ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ด้วยแนวคิดที่ว่า “ข้าวหอมมะลิมีคุณภาพ ผลิตแบบวิถีชาวบ้านจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง” และเชื่อว่า “การบอกปากต่อปาก” คือ การขยายกลุ่มลูกค้าที่ดีวิธีหนึ่ง

เมื่อไม่ต้องทำงานประจำ คุณอำมรจึงมีความตั้งใจที่จะสร้างวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตและขายสินค้าข้าวหอมมะลิโดยเฉพาะ แต่ความตั้งใจนี้ยังอยู่ในขั้นตอนนำเสนอผู้สนใจร่วมกลุ่มทำธุรกิจ เพื่อเฟ้นหาสมาชิกที่มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสุขและประโยชน์ของการทำงานร่วมกัน

การเข้าร่วมโครงการ “GHB Seniors Got Talent” ที่ดำเนินการจัดการอบรมโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ช่วยให้คุณอำมรได้พบเพื่อนใหม่ ซึ่งได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเธอ พร้อมทั้งยังมีโอกาสได้ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ Facebook Business Page รู้จักการจัดการระบบบัญชีการเงินในธุรกิจออนไลน์ของตนเอง การคิดจุดคุ้มทุนเพื่อกำหนดราคาขายที่เหมาะสมและได้กำไร สิ่งที่ได้จากการอบรมครั้งนี้มีส่วนช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณอำมรให้ประสบความสำเร็จตามแผนโมเดลธุรกิจที่กำหนดไว้ได้

หัวใจหลัก 3 ประการ ที่คุณอำมรให้ความสำคัญในการทำธุรกิจออนไลน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจ หรือกำลังทำธุรกิจออนไลน์อยู่ ประกอบด้วย

· โลจิสติกส์ หรือการจัดการระบบจัดส่งสินค้าที่ดี จะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สินค้าถึงมือลูกค้า เจ้าของธุรกิจต้องมองหาช่องทางที่ทำให้ค่าขนส่งถูก สินค้ามีความปลอดภัย และถึงมือลูกค้าในเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างความประทับใจ
· บรรจุภัณฑ์สินค้า นอกจากจะช่วยให้สินค้าเป็นที่สนใจแล้ว การช่วยรักษาผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพและมีคุณภาพก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง เช่น การรักษาความสดใหม่ของข้าวสารโดยเฉพาะข้าวกล้อง เก็บอย่างไรไม่ให้มีมอด มด แมลง หรือสิ่งเจือปนในสินค้า
· ความจริงใจต่อลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ผู้ประกอบการต้องนำเสนอคุณสมบัติสินค้าตามความเป็นจริง แจ้งราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อลูกค้ามีการยืนยันสั่งสินค้าก็ต้องส่งให้ในราคาที่ตกลงกันไว้

นี่คือความเห็นจากคุณอำมร ผู้ประกอบที่ต้องการผลักดันสินค้าเกษตรสู่โลกธุรกิจออนไลน์ เพราะคีนันเชื่อว่าทุกคนสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ได้ เพียงรู้จักศึกษาวิธีการ มองหาโอกาส และกล้าที่จะลงมือทำ การก้าวขึ้นเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ที่ช่วยสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงทางการเงินก็ไม่ยากเกินความสามารถ

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล