Lasting Communities TH

รางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย

ม.ค. 26,2023

มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์/เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ (2554-2556)

คีนันร่วมกับเดอะรีซอร์สอัลลิอันซ์ในการบริหารโครงการรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทยหรือ Thailand NGO Awards ตั้งแต่ปี 2554-2556 โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์รางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนจัดขึ้นเพื่อยกย่องความเป็นเลิศในกลุ่มเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนของไทย

ส่งเสริมความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อความยั่งยืนเชิดชูองค์กรที่มีแนวปฏิบัติยอดเยี่ยมในการบริหารจัดการองค์กรรวมทั้งเป็นตัวอย่างและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆรางวัลได้ให้ความสำคัญกับ 4 ประเด็นหลักในการผลักดันการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรพัฒนาเอกชนได้แก่แผนงานและผลที่ได้รับธรรมาภิบาลการจัดการทางการเงินและความยั่งยืน

Share this article

Latest.

โครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง: เคล็ด (ไม่ลับ) เพื่อ “แม่หญิงเจ้าของธุรกิจ”เติมไฟแห่งความหวัง สู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

เส้นทางการประกอบอาชีพของ

People at Kenan: คุณจารุศรี จิรวิสิฐกุล

การศึกษาคือรากฐานสำคัญของ

“ชีวิตที่ถูกค้นเจอ” ผ่านโครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง

ไม่ใช่เรื่องง่ายในการคาดเ