Lasting Communities TH

การออกแบบโครงการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ม.ค. 26,2023

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด พฤศจิกายน 2557 มกราคม 2558

บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดร่วมกับคีนันในการจัดทำการศึกษาและประเมินโครงการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและทำการออกแบบโครงการ

จากผลการประเมินข้อมูลดังกล่าวทีมงานของโครงการจะเข้าไปเก็บข้อมูล และขอคำแนะนำจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงชุมชนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้โครงการมีความสอดคล้องและตอบรับกับเป้าหมายในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนในท้องถิ่นโดยรายละเอียดและข้อมูลที่พบจะถูกนำไปใช้ในโครงการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในอนาคต

Share this article

Latest.

โครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง: เคล็ด (ไม่ลับ) เพื่อ “แม่หญิงเจ้าของธุรกิจ”เติมไฟแห่งความหวัง สู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

เส้นทางการประกอบอาชีพของ

People at Kenan: คุณจารุศรี จิรวิสิฐกุล

การศึกษาคือรากฐานสำคัญของ

“ชีวิตที่ถูกค้นเจอ” ผ่านโครงการ WE Inspire ประกายฝันปั้นหญิง

ไม่ใช่เรื่องง่ายในการคาดเ