Kenan staff

People at Kenan: คุณจารุศรี จิรวิสิฐกุล

พ.ค. 31,2023

การศึกษาคือรากฐานสำคัญของชีวิตมนุษย์ People at Kenan ในเดือนพฤษภาคมนี้ พบกับบทสัมภาษณ์จากคุณจารุศรี จิรวิสิฐกุล หรือ พี่หมี ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายโครงการด้านการศึกษา มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ผู้ช่วยเติมไฟฝันให้เหล่าคุณครูที่เหนื่อยล้า และชื่นชมทุกการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่เกิดขึ้นกับระบบการศึกษาไทย

โอกาสในการทำงานด้าน Human Development คือจุดเริ่มต้นเส้นทางกว่า 7 ปีในสายงาน Non-Profit Organization

จารุศรี จิรวิสิฐกุล (หมี): เริ่มแรกเลยสมัยเรียนจบใหม่ พี่หมีได้มีโอกาสเข้ามาทำโครงการด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถของคน (Human Capacity Building Program) โครงการที่ได้มีส่วนร่วมมีทั้งโครงการพัฒนาเส้นทางอาชีพให้แก่กลุ่มคนทำงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ (Workforce Development) สนับสนุนการประกอบธุรกิจชุมชน และการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership) ในงานพัฒนาชุมชน หลังจากนั้นพี่ค่อย ๆ ขยับมาโฟกัสในงานด้านการศึกษา ทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษามาเป็นเวลาเกือบ 7 ปีแล้วค่ะ จริง ๆ แล้วสายงานด้าน Non-Profit Organization เป็นภาคส่วนที่พี่หมีไม่เคยคิดว่าจะได้เข้ามาทำงานเลยค่ะ แต่พอเข้ามาทำแล้วรู้สึกว่ามีหลายส่วนที่ค่อนข้างท้าทายและช่วยเปิดประสบการณ์การทำงานของพี่นะ เพราะต้องออกแบบโครงการที่แก้ปัญหาเชิงพัฒนาและเชิงระบบ ทำให้ต้องมีความรู้รอบด้าน และวิเคราะห์ปัญหาแบบองค์รวม เพื่อวิเคราะห์ออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในโครงการ

“การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก” ของผู้เข้าร่วมโครงการ เสมือนผลตอบแทนในความทุ่มเท

จารุศรี จิรวิสิฐกุล (หมี): ตลอดช่วงเวลาในการทำโครงการทางด้านการศึกษา พี่ประทับใจเวลาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการนะ พี่เคยทำโครงการที่เน้นพัฒนาพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนอาชีวศึกษา ต้องเล่าย้อนไปว่า ณ ตอนนั้น โครงการด้านการศึกษาเน้นพัฒนาทักษะสายช่างมากกว่า ทำให้คุณครูที่สอนวิชาสามัญในวิทยาลัยเทคนิคไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการสอนเท่าไหร่นัก หลังจากการอบรมสิ้นสุดลง มีคุณครูคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกกับพ่ว่าจริงๆ เขาหมดไฟในเรื่องจัดการเรียนการสอนตรงนี้ไปแล้ว แต่พอเราจัดการอบรมนี้ขึ้นมา เขาลองเอาสิ่งที่เราบอกไปปรับใช้ในห้องเรียน มันช่วยจุดประกายเขาขึ้นมาอีกครั้ง เขาจำได้ว่าเขามาเป็นคุณครูเพื่ออะไร? และจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเด็กๆ ได้ยังไงบ้าง เรารู้สึกประทับใจมาก เพราะเหมือนเราได้ไปเติมไฟให้คุณครูคนนั้น ไม่ใช่แค่คุณครูนะ พี่ยังจำภาพความเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆได้ดีเลย เวลาไปทำกิจกรรมกับเด็กๆ ในห้องเรียนพี่หมีจะเห็นว่าส่วนใหญ่เด็กสายช่างโดยเฉพาะเด็กผู้ชาย เขาจะไม่ค่อยถนัดการพูด จะเน้นการลงมือทำมากกว่า แต่พอดำเนินโครงการไปเรื่อยๆ เราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลง พี่เห็นเด็ก ๆ ร่วมกันคิดวิเคราะห์ กล้านำเสนองานหน้าชั้นเรียน และมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น สนุกกับการเรียนวิทยศาสต์และคณิตศาสตร์ มันคือสิ่งสะท้อนให้เราเห็นถึงการทำงานและความตั้งใจของคุณครู การเปลี่ยนแปลงของเด็ก ๆ ไปจนถึงการทำงานโครงการของเราเอง

เพราะรากฐานของชีวิตมนุษย์ คือการศึกษา

จารุศรี จิรวิสิฐกุล (หมี): การศึกษาคือรากฐานสำคัญที่จะทำให้มนุษย์คนหนึ่งมีพละกำลัง ความสามารถ และทัศนคติในการใช้ชีวิตและการทำงาน ที่จะช่วยสร้างชีวิตอันมั่นคง พัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป หน้าที่ของมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียคือตัวกลางในการช่วยขับเคลื่อนระบบการศึกษาไทยและในภูมิภาคด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ  ผ่านการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาและการจัดฝึกอบรมทักษะต่างๆ ให้แก่คุณครู ผู้ซึ่งเป็นกำลังหลักในการศึกษา เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ตรงเป้าหมาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล