Kenan staff

People at Kenan: ดร.วิชัย ลิมปิติกรานนท์

เม.ย. 27,2023

เศรษฐกิจไทยจะก้าวหน้าและพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อเหล่าผู้ประการธุรกิจทุกขนาดสามารถทำการแข่งขันอย่างเท่าเทียม 

วันนี้มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียขอส่งมอบบทสัมภาษณ์ที่เต็มไปด้วยความรู้จากดร.วิชัย ลิมปิติกรานนท์ (อ.หมง) ผู้จัดการอาวุโสโครงการด้านพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจ ในโลกยุคปัจจุบันทักษะอะไรที่จะช่วยทำให้ชีวิต/ธุรกิจของคุณมั่นคงได้บ้าง? ติดตามอ่านได้ในบทสัมภาษณ์นี้เลย มีประโยชน์แน่นอน

เราทุกคนมีศักยภาพในการแข่งขัน เพียงรอโอกาสและสนามที่ใช่ 

ดร.วิชัย ลิมปิติกรานนท์: ผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถไปถึงศักยภาพสูงสุดที่แต่ละคนมีได้ หากได้รับการสนับสนุนและผลักดันอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ผมมาทำงานนี้นะ ในภาคธุรกิจการแข่งขันมักจำกัดอยู่แค่ในหมู่ Big Players แต่คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วประเทศไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) เก่งๆเยอะมาก แต่พวกเขากลับไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงแข่งขัน  

งานของผมที่คีนันฯ คือการสร้างโอกาสในการแข่งขันให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านการเสริมสร้างขีดความสามารถสู่อนาคตที่มั่นคงให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งความรู้ เทคโนโลยี และทักษะอันพึงมีในศตวรรษที่ 21 เปิดมุมมองใหม่ อัปสกิล รีสกิล อีกทั้งยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนตัวใหญ่กับคนตัวเล็กในสังคม

ระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เกิดจากการกระจายโอกาสในการทำธุรกิจ 

ประเทศไทยจะมีเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในระยะยาวได้ เมื่อคนทุกกลุ่มในภาคธุรกิจมีโอกาสแข่งขันอย่างเท่าเทียม ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ และไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหน คุณควรมีพื้นที่ในภาคธุรกิจ นี่เป็นสาเหตุที่คีนันฯ ร่วมกับพันธมิตรในการทำโครงการเพื่อสนับสนุนหลักสูตรการสร้างความเท่าเทียมทางเพศในองค์กร ด้วยจุดประสงค์คือเพิ่มสัดส่วนเพศหญิงในภาคธุรกิจให้เยอะขึ้น ตอนนั้นมีบริษัทต่างๆเข้าร่วมอบรมกว่า 300 บริษัท

ผมมองว่าเรามีโอกาสที่จะผลักดันสำเร็จนะ

ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง คุณต้องพร้อมเปิดใจ เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ 

ดร.วิชัย ลิมปิติกรานนท์: ในโลกยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยความผันผวนและเปลี่ยนแปลง เราไม่มีทางคาดเดาได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง เราทุกคนจึงต้องเตรียมพร้อมในการปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอยู่เสมอ (Resilient Skill) มีคำจำกัดความที่นักวิชาการใช้อธิบายโลกในยุคปัจจุบันอยู่คือ VUGA และ BANI World เศรษฐกิจไทยยังคงเปราะบางจากการระบาดของ Covid-19 ณ เวลานั้นธุรกิจแทบจะทุกภาคส่วนหยุดชะงัก พวกเราทุกคนถูกบังคับให้ปรับตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในอนาคตก็อาจจะมีสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นอีก  

ผมมองว่าทักษะจำเป็นที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณอยู่รอดมี 3 ทักษะด้วยกัน อย่างแรกเลยคือทักษะดิจิทัล (Digital Literacy Skill) ต่อมาคือทักษะความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy Skill) เช่นการทำบัญชี รายรับ รายจ่าย ไปจนถึงการทำงบ กำไร ขาดทุนเบื้องต้น เพื่อดูแลสถานการณ์การเงินของตนเอง สุดท้ายคือแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) แนวคิดนี้จะช่วยให้คุณมีพลังในการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือลูกจ้าง

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล