Small business stories (TH)

เส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการ

ม.ค. 26,2023

ธัญพัฒน์ ตั้งธัญญะวงศ์ ในวันนี้ สามารถประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจส่วนตัวจากความชื่นชอบในผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ หากมองย้อนหลังไป ธัญพัฒน์ ก็มีเส้นทางการทำงานเช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่ นั่นคือ หลังจากเรียนจบปริญญาตรีและปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ เขาได้เข้าทำงานประจำในสายค้าปลีกผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและของชำ จนมีประสบการณ์นาน 10 ปี ก่อนจะค้นพบว่าตนเองมีความสนใจที่จะทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ซึ่งตอบรับกับไลฟ์สไตล์รักสุขภาพของคนยุคใหม่ ทำให้กระแสความนิยมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษมาแรงขึ้นเรื่อยๆ ธัญพัฒน์ จึงริเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งธรรมชาติในเมืองไทย และตอนนั้นเองที่เขาได้พบว่า ยังขาดประสบการณ์และความมั่นใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจ

ลิตภัณฑ์จากธรรมชาติกำลังเป็นที่นิยมในไทยเช่นเดียวกับที่อื่นๆ ทั่วโลก สำหรับน้ำผึ้งนั้น สามารถหาได้ง่ายในเมืองไทยและใช้เป็นสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลได้ ทั้งนี้ น้ำผึ้ง ยังมีช่องว่างทางการตลาด เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอื่นๆ ของไทย นั่นคือ ยังไม่มีการทำแผนการตลาดที่ดี ขาดการสร้างแบรนด์ และยังไม่มีผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ทำเป็นของฝากที่มีขนาดน่ารักและมีแพคเกจสวยงาม

ในช่วงแรก ธัญพัฒน์ ยังขาดความรู้ด้านการตลาดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งของเขา นอกจากนี้ ยังขาดไอเดียหาช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นี้ เขาจึงเริ่มมองหาความช่วยเหลือและคำแนะนำต่างๆ แต่ไม่พบการฝึกอบรมใดๆ ที่สามารถเข้าร่วมได้เลย จนกระทั่งมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่กับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา

ระหว่างการอบรม ธัญพัฒน์ได้เรียนรู้แนวทางการเริ่มต้นธุรกิจ ตลอดจนการเขียนแผนธุรกิจ และการวางแผนการตลาดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ความรู้ทางธุรกิจที่ได้รับจากโครงการฯ ทำให้เขามีความมั่นใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจ และมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งของเขาจะตอบรับความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี หลังจากจบหลักสูตร เขาสามารถสร้างแผนธุรกิจ โดยเน้นตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเป็นสำคัญ เช่น การใช้น้ำผึ้งแท้ 100% หรือการคงส่วนผสมของรังผึ้งไว้ในน้ำผึ้งตามธรรมชาติ ตลอดจนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจ ในที่สุด ธัญพัฒน์ก็สามารถสร้างผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งภายใต้แบรนด์ Honey Home (เฟซบุ้คแฟนเพจคลิกที่นี่ http://bit.ly/2rS5Gyz) โดยปัจจุบันวางจำหน่ายที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เซ็นทรัล ชิดลม และยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล