Community stories (TH)

พลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะก้าวเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวที่เหนือกว่าคู่แข่ง

ม.ค. 26,2023

ประเทศไทยเริ่มเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2503 – พ.ศ. 2512เป็นต้นมา ในแต่ละปีผู้คนหลายล้านคน หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทย เพื่อมาชมความงดงามของวัดสีทองเหลืองอร่ามใจกลางกรุงเทพมหานคร พร้อมชมหุบเขาเขียวชอุ่มในเมืองเชียงใหม่ และชายหาดอันงดงามในจังหวัดภูเก็ต นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและเติบโตพุ่งทะยานแบบก้าวกระโดด ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกว่า 30 ล้านคนต่อปี โดย บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนลทัวร์เซนเตอร์ จำกัด (ITC) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการท่องเที่ยว เป็นบริษัทลำดับแรกๆในประเทศไทย ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.  2512 ก็ยังคงถือเป็นผู้นำตลาดการด้านการท่องเที่ยวมาจนถึงปัจจุบัน

Thailand Tourism community

49 ปีที่ผ่านมา คุณธนบดี วัชรเสถียร ได้มองเห็นความรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยมาโดยตลอด โดยคุณพ่อของคุณธนบดี เป็นผู้ก่อตั้งและริเริ่มบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทนจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน และให้บริการนำเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบัน คุณธนบดีได้ก้าวเข้ามาบริหารงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯอย่างเต็มตัว และได้บริหารงาน บริษัท ITC ให้เดินหน้าในยุคการตลาดดิจิตอล ด้วยรูปแบบการบริการที่ทันสมัยและก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา บริษัท ITC มิได้หยุดอยู่เพียงผู้ให้บริกาด้านการจองตั๋วเครื่องบิน แต่ได้เดินก้าวหน้าไปไกลถึง การพัฒนาระบบการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งแพคเกจการเดินทางทั้งขาเข้าและขาออกในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นผู้ให้บริการที่มีความชำนาญในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น MakeMyTrip และ Ctrip เพื่อโอกาสในการเชื่อมต่อกับลูกค้าใหม่ ๆในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ในฐานะที่เป็นผู้นำในตลาดในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง คุณธนบดีจึงไม่เคยหยุดนิ่งที่จะค้นหาความรู้เพื่อสร้างเครือข่ายและเปิดรับข้อมูลใหม่ๆ ที่จะนำพาให้ ITC พัฒนาเพิ่มไปอีกขั้นและมีความสามารถในการแข่งขัน  ด้วยความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น ทำให้คุณธนบดีจึงได้เข้าร่วมอบรมกับศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) ซึ่งดำเนินโครงการโดยมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ซึ่งโครงการฯ ได้รวบรวมคณะผู้บริหารจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของในประเทศไทยจำนวนกว่า 93 คน เพื่อมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกัน ตลอดจนเรียนรู้กลยุทธ์การท่องเที่ยวนานาชาติจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ นอกจากนี้มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ยังได้พาผู้ร่วมโครงการไปศึกษาดูงาน 4 ครั้ง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีหนึ่งครั้ง เป็นการนำไปที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้บริหารทั้งกลุ่มนี้ได้ท่องเที่ยวและศึกษานวัตกรรมใหม่ๆได้อย่างใกล้ชิด

คุณธนบดีได้กล่าวถึงโครงการของคีนันฯว่า มีส่วนช่วยให้สามารถเข้าใจถึงทิศทางของตลาดการท่องเที่ยว ทั้งยังสร้างความเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่น ๆ และยกระดับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อขยายธุรกิจของเขาอีกด้วย ซึ่งคุณธนบดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะใช้สิ่งที่เขาได้รับจากโครงการเพื่อรวมเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ากับธุรกิจของเขา และขยายการให้บริการของ ITC ไปยัง กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV) ในหลายอนาคตข้างหน้านี้

Tourism, thailand, TAT

Share this article

Latest.

ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกล

นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจให้ไกลกว่าเดิม กับโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระบบสากล”

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียร่ว

ความมั่นคงทางอาหารของเวียดนามในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

จากการประชุมสุดยอดอาหารโล