ผู้รับผลประโยชน์ในโครงการของคีนันมาจากหลากหลายกลุ่ม ตั้งแต่นักการศึกษา ผู้บริหารบริษัท ไปจนถึงข้าราชการ คีนันมุ่งสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนในสังคม และโดยการเน้นการอบรมบทบาทผู้นำ

ผลงานในปี พ.ศ. 2560

ผลผลิตจากโครงการ

ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539

เราเดินหน้าดำเนินโครงการที่สร้างผลลัพธ์เชิงบวกและมีความยั่งยืน ซึ่งไม่เพียงให้ประโยชน์กับผู้รับประโยชน์โดยตรง แต่ยังสนับสนุนการพัฒนาชุมชนของพวกเขา งานของคีนันในวันนี้สร้างประโยชน์แก่ประชากรมากว่า 1 ล้านคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Number Of Direct Beneficiaries Since 1996: 138,089 and counting...