เราทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้คนในประเทศไทยและในภูมิภาคนี้ เพื่อสร้างแรงดลใจให้กับกลุ่มเยาวชนนักเรียน สร้างความเชี่ยวชาญให้กับบุคคล และสร้างผู้นำให้เข้มแข็ง ด้วยการสร้างพลังให้ประชากร ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน ให้กับกลุ่มบุคคลากรต่าง ๆ เรามอบทั้งโอกาสในการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะสามารถยกระดับทักษะใหม่ ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้

เข้าร่วมการอบรมกับเราวันนี้

โครงการเตรียมความพร้อมเยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน

รายละเอียด

โครงการที่มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความรู้เรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคลให้แก่เยาวชนที่มีรายได้น้อย (อายุ 18-24 ปี) เพื่อช่วยให้เยาวชนได้รับการจ้างงานที่มีคุณภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวได้

กิจกรรม 1

WeRise : พลังผู้นำหญิง ฝ่าวิกฤตโควิด 19

รายละเอียด

การอบรมภายใต้โครงการ WeEmpowerAsia ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการหญิงและ LGBTQI+ ให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด 19

กิจกรรม 2

WeEmpowerAsia

รายละเอียด

อบรมฟรี เพื่อ ‘เข้าใจ’ ‘เจาะลึก’ และ ‘ปรับใช้’ หลักการ WEPs (Women’s Empowerment Principles) เพื่อยกระดับนโยบายด้านความหลากหลายทางเพศในองค์กร

กิจกรรม 3

Boost with Facebook

รายละเอียด

หลักสูตรการตลาดดิจิทัล ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ อาทิ การสร้างเพจธุรกิจบน Facebook และ Instagram การจัดการ Facebook Messenger คิดคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มยอดผู้เข้าชม

 

กิจกรรม 4

โครงการพลิกฟื้น MSMEs หญิงไทยสู้ภัยโควิด

รายละเอียด

การอบรมออนไลน์การตลาดดิจิทัลขั้นพื้นฐาน การเงินสำหรับธุรกิจ และทักษะเฉพาะในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มสตรี

พบกับบริการการเรียนรู้ที่หลากหลาย
อบรมฟรีทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
การอบรมและสื่อการเรียนรู้ ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างแรงดลใจให้กับกลุ่มเยาวชนนักเรียน สร้างความเชี่ยวชาญให้กับบุคคล และสร้างผู้นำให้เข้มแข็ง

โครงการที่ได้รับการรับรองและให้ผลลัพธ์ขั้นสูง
โครงการของมูลนิธิคีนันฯ ได้รับการรับรองจากภาคเอกชนชั้นนำและหน่วยงานภาครัฐ

การเรียนรู้สำหรับทุกคน
มูลนิธิคีนันฯ มอบโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่ประชากรทุกกลุ่ม เพื่อฝันที่เป็นจริง

157

การสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในปี 2563

3 ล้านชีวิต

ที่เรามอบพลังตั้งแต่ปี 2539

553,864

ชีวิตที่ดีขึ้นในปี 2563

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการของมูลนิธิคีนันฯ

caret-down caret-up caret-left caret-right
Pongsuriyen Choocham
“Kenan’s Boost with Facebook workshop helped our business find new ways to distribute and promote our products to customers."

Boost with Facebook participant

Sujira Charoenjit
“I would like to thank Kenan for providing knowledge, broadening my business world, and boosting my online marketing skills.”

GHB Seniors Got Talent participant

สร้างพลังเพื่อฝันที่เป็นจริง

ติดต่อเรา

เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้แล้ววันนี้