คีนัน สามารถสร้างผลลัพธ์ด้านการปฏิรูปการศึกษาไทย ทั้งในและนอกห้องเรียนตลอดทศวรรษที่ผ่านมาได้อย่างน่าประทับใจ ท่านสามารถศึกษางานของเราด้วยการเข้าไปดาวน์โหลดการประเมินผลโครงการ เชฟรอน "Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต" ซึ่งถือเป็นโครงการ ฯ ที่ใหญ่ที่สุดของเราที่เคยมีมา

education impact
education impact