Skilled worker thailand

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียมีความเชื่อเสมอ ว่าทุกคนบนโลกผืนนี้สามารถสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชนที่อาศัยอยู่ได้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากคีนันจะคอยอยู่สนับสนุนให้พวกเขาเหล่านี้บรรลุฝันได้เป็นผลสำเร็จ

นอกจากการจัดฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพแล้ว เรายังทำหน้าที่โค้ชและให้คำปรึกษา รวมไปถึงจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้ทุกคนสามารถนำทักษะใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ได้

ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการในชุมชนที่กำลังมองหาช่องทางธุรกิจออนไลน์ คุณครูที่อยากจะมอบการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับนักเรียน เจ้าของธุรกิจขนาดย่อมที่อยากส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศ พนักงานโรงงานที่ต้องการมีความรู้ด้านสุขภาพ หรือเกษตรกรไร่อ้อยที่ต้องการมีทักษะการบริหารการเงิน “คีนัน” พร้อมมุ่งสร้าง “ทักษะอันชาญฉลาดที่จำเป็น” ให้กับทุกๆคน ด้วยการให้ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาในแต่ละด้าน และพร้อมสร้างพลังเพื่อฝันที่เป็นจริง

เรื่องราวแห่งแรงดลใจ

ทำความรู้จักงานของเรา ด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างให้เป็น “skilled people”

การพัฒนาบุคลากรครูแห่งศตวรรษที่ 21 : อาจไม่มีงานใดที่จะสำคัญกับความเป็นอยู่ของสังคมในระยะยาว มากไปกว่าการสร้างให้ครูสามารถสร้างพลังหรือแรงดลใจและสอนนักเรียนให้รู้จักต่อสู้กับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ผู้เชี่ยวชาญของคีนันทำงานร่วมกับพันธมิตรระดับสูงจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาหลักปฏิบัติและวิธีการเรียนการสอนดีที่สุดในระดับสากล ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงมุ่งเน้นเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อที่ครูไทยจะสามารถสร้างพลังหรือแรงดลใจพร้อมปลุกปลั้น “smart student” ให้นักเรียนกลุ่มนี้สามารถผสมผสานทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อรับมือกับความท้าทายในยุคศตวรรษที่ 21 และพร้อมประสบความสำเร็จในสิ่งที่ไฝ่ฝันได้ต่อไป

ทักษะด้านการเงินสำหรับสมาชิกในชุมชน: อิสระภาพทางการเงินไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยบังเอิญ คีนันทำงานร่วมกับคนจากทุกกลุ่ม เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเงินอันประกอบไปด้วย การฝึกอบรมและให้คำปรึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่ได้ปรับแต่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์การของคนแต่ละกลุ่ม มุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ให้รู้จักออมเงินและใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด โดยความรู้และทักษะการบริหารเงินถือเป็นก้าวสำคัญสู่การบรรลุเป้าหมายอิสระภาพทางการเงินของทุกคน ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มนักเรียน แรงงาน ครู หรือเกษตรกร เป็นต้น

พัฒนาความสามารถของธุรกิจขนาดย่อมและผู้ประกอบการให้เจริญก้าวหน้า : ในโลกปัจุบันที่การแข่งขันสูงขึ้นเรื่อย ๆ ธุรกิจขนาดย่อมต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างน่าเหลือเชื่อในทุกมิติของธุรกิจ ตั้งแต่การรับสมัครพนักงานไปจนถึงการทำการตลาด คีนันทำงานร่วมกับเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมโดยตรง เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจของให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยรูปแบบการจัดฝึกอบรมด้านต่าง ๆ และให้คำปรึกษา เพื่อให้ธุรกิจเหล่านี้ ไม่เพียงแค่อยู่รอดได้เท่านั้น แต่ยังสามารถเติบโตในระบบเศรษฐกิจโลกได้อีกด้วย

ความรู้ด้านสุขภาพของสมาชิกในชุมชน : ไม่ว่าเราจะเป็นแรงงานที่อาศัยอยู่ในชุมชนห่างไกลที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคมาลาเรีย หรืออยู่ในสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนที่มีอัตราเติบโตอย่างรวดเร็ว เราทุกคนต่างจำเป็นต้องเข้าใจวิธีที่จะใช้ชิวิตให้มีสุขภาพที่ดีกว่าเดิม ดังนั้นแล้วงานของคีนันในด้านความรู้เรื่องสุขภาพสามารถช่วยให้คน เลือกใช้ชีวิตในรูปแบบที่ดีต่อสุขภาพ และมีความปลอดภัย ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคไม่ติดต่อต่าง ๆ ทำให้ผู้คนอายุยืนขึ้น สุขภาพดีขึ้น และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้น

การเพิ่มขีดความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ภาคประชาสังคม : นับเป็นเรื่องน่าเสียดายที่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในท้องถิ่นหลายแห่ง ประสบปัญหาการพัฒนาทักษะบุคลากรในองค์กร ซึ่งทักษะดังกล่าวมีผลต่อความยั่งยืนขององค์กรด้วยเช่นกัน คีนันจึงได้นำองค์ความรู้และเครื่องมือจำเป็น เข้าช่วยเหลือองค์กรเหล่านี้ให้มีความสามารถพัฒนาทรัพยากรบุคล รวมถึง บริหารจัดการด้านการเงิน ระบบไอที และการทำการตลาด รวมถึงการระดมทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการที่สำคัญแก่ชุมชนต่อไปได้